ΕΑΣ Κεφαλληνίας & Ιθάκης: Έλεγχος αποδόσεων προβάτων φυλής Κεφαλληνίας

Ε.Α.Σ. Κεφαλληνίας & Ιθάκης: Έλεγχος αποδόσεων προβάτων φυλής Κεφαλληνίας

Στο πρόγραμμα ελέγχου των αποδόσεων στις εκτροφές των προβάτων φυλής Κεφαλληνίας αποφάσισε να συμμετάσχει ο ΕΑΣ Κεφαλληνίας & Ιθάκης, προσδοκώντας, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, στην εδραίωση του ελέγχου των αποδόσεων στις εκτροφές των προβάτων φυλής Κεφαλληνίας και στην καλύτερη πληροφόρηση των εκτροφείων για την κατάσταση των ποιμνίων τους, καθώς και την βελτίωση του πληθυσμού των εκτροφών.

Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η ακόμα μεγαλύτερη αύξηση της γαλακτοπαραγωγής με αντίστοιχη αύξηση του εισοδήματος των εκτροφείων και η καλύτερη οργάνωση στην εφαρμογή δράσεων όπως, η βελτίωση των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών των προβάτων της φυλής Κεφαλληνίας, η εκτίμηση των γενετικών αξιών των ζώων, η παραγωγή και διάδοση του κατάλληλου γενετικού υλικού, η αναπαραγωγική διαχείριση και η τεχνική σπερματέγχυσης των ζώων, η επέκταση του ελέγχου αποδόσεων, κλπ.

Όπως υπογραμμίζει «οι συντονισμένες δράσεις διατήρησης και αξιοποίησης των προβάτων των αυτόχθονων φυλών, όπως της φυλής Κεφαλληνίας, έχουν υψηλή προτεραιότητα στην αγροτική ευρωπαϊκή πολιτική σε συνδυασμό με την στροφή των κτηνοτρόφων προς την παραγωγή προϊόντων ποιοτικών δεδομένου ότι, η φυλή Κεφαλληνίας αποτελεί την βάση παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων σε ντόπιες περιοχές απαλλαγμένες μολύνσεων, με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον».

Και συμπληρώνει: «Ο Ε.Α.Σ. ως, η αποκλειστική για την Περιφέρεια Κεφαλονιάς & Ιθάκης, Συνεταιριστική Οργάνωση των παραγωγών Κτηνοτρόφων που ως ιδιοκτήτες των ζωικών γενετικών πόρων είναι αυτοί που κρατούν στα χέρια τους, διατηρούν και αναπτύσσουν το αναντικατάστατο αυτό γενετικό υλικό, επισημαίνει ότι θα πρέπει να συνεργαστούν για την ανάπτυξη και υλοποίηση σχεδίου δράσης προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες των νησιών μας».