Επίσημη έγκριση κυκλοφορίας από τις χώρες της ΕΕ έλαβε μια καινοτόμος πρόσθετη ύλη ζωοτροφών, η οποία μειώνει τις εκπομπές μεθανίου που προκύπτουν από την κτηνοτροφία.

Το Bovaer, ένα πρόσθετο ζωοτροφών που αναπτύχθηκε από την ολλανδική εταιρεία DSM, εγκρίθηκε στις 23 Φεβρουαρίου από τη Μόνιμη Επιτροπή Φυτών, Ζώων, Τροφίμων και Ζωοτροφών (Scopaff), η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους των κρατών-μελών της ΕΕ και προεδρεύεται από εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το εν λόγω συμπλήρωμα χρησιμεύει στην καταστολή του ενζύμου που πυροδοτεί την παραγωγή μεθανίου στην κοιλιά μιας αγελάδας. Σύμφωνα με την DSM, το Bovaer μειώνει τις εκπομπές μεθανίου λόγω εντερικής ζύμωσης κατά περίπου 30% για τις αγελάδες γαλακτοπαραγωγής και έως και 90% για τις αγελάδες βόειου κρέατος.

«Η μείωση των εκπομπών μεθανίου που σχετίζονται με την κτηνοτροφία είναι το κλειδί στον αγώνα μας κατά της κλιματικής αλλαγής και η σημερινή έγκριση είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα του τι μπορούμε να επιτύχουμε μέσω νέων αγροτικών καινοτομιών», δήλωσε σχετικά η επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, Στέλλα Κυριακίδου.

www.euractiv.com