Υπάρχει τεράστιο δυναμικό για το πράσινο φυσικό αέριο στην Ευρώπη
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Υπάρχει τεράστιο δυναμικό για το πράσινο φυσικό αέριο στην Ευρώπη, το οποίο παράγεται από βιώσιμους πόρους, όπως η βιομάζα και τα οργανικά απόβλητα, μερικά από τα οποία μπορούν να πάρουν τη μορφή υδρογόνου, αναφέρει σε άρθρο του στη Euractiv ο ευρωβουλευτής των Πρασίνων, Claude Turmes.

Τον Νοέμβριο του 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τον τρίτο κατάλογο των έργων κοινού ενδιαφέροντος (PCI), που αποσκοπούν στην καλύτερη διασύνδεση μεταξύ των διάφορων κρατών-μελών της ΕΕ, επιτρέποντας τη διευκόλυνση του ενεργειακού τους εφοδιασμού.

-Διαφήμιση-
Corteva agriculture

Εντούτοις, «ο κατάλογος αυτός βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με τις επιταγές της Συμφωνίας του Παρισιού και την πολιτική της Ένωσης για το κλίμα. Περιλαμβάνει μια μακρά λίστα άχρηστων, περιβαλλοντικά επιβλαβών νέων αγωγών φυσικού αερίου. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο ένας διακοινοβουλευτικός συνασπισμός ευρωβουλευτών αποφάσισε να αμφισβητήσει τον κατάλογο αυτόν, εκφράζοντας τις ενστάσεις του», υπογραμμίζει ο κ. Turmes.

Στόχος είναι να καταπολεμηθεί ο μύθος που θεωρεί τα ορυκτά καύσιμα ως απαραίτητα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, καθώς και για την προώθηση της διαφάνειας και της δημοκρατίας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων γύρω από την ενεργειακή υποδομή.

Όπως χαρακτηριστικά τονίζει ο κ. Turmes, «υπάρχει τεράστιο δυναμικό για το πράσινο φυσικό αέριο στην Ευρώπη, το οποίο παράγεται από βιώσιμους πόρους, όπως η βιομάζα και τα οργανικά απόβλητα και εισάγεται απευθείας στο δίκτυο. Εκτός από τη συμβατότητα με το κλίμα, η στρατηγική αυτή θα προκαλούσε μεγαλύτερη αύξηση του γεωργικού εισοδήματος και θα ενίσχυε τα οφέλη μιας πραγματικά κυκλικής οικονομίας».

-Διαφήμιση-
συνεδριο αγροτεχνολογιας