Εφαρμογή κινητών τηλεφώνων για πλοήγηση ατόμων με αναπηρίες, εντός των χώρων του ΓΠΑ

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» με Κωδικό ΟΠΣ 5045556, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)», έχει δημιουργήσει μία εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα (application), που θα διευκολύνει την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ) στους χώρους εντός του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ), συμπεριλαμβανομένων και των τριών παραρτημάτων, της Θήβας, της Άμφισσας και του Καρπενησίου

Ειδικότερα, η εφαρμογή περιλαμβάνει:

  • Χάρτη του συγκροτήματος με όλα τα κτήρια διαβαθμισμένα, ανάλογα με την προσβασιμότητα τους,
  • Ηχητικό μήνυμα συνδεδεμένο με το GPS του κινητού, το οποίο θα εντοπίζει την τοποθεσία δηλ. το κτήριο που βρίσκεται ο χρήστης,
  • Πλοήγηση από σημείο σε σημείο με ηχητική καθοδήγηση,
  • Χρήση alert που θα ειδοποιεί τους φύλακες του Πανεπιστημίου στο κινητό τους σε περίπτωση ανάγκης,
  • Λίστα με όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας όλων των τμημάτων του ΓΠΑ (ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ, και διοικητικό προσωπικό) με τα στοιχεία επικοινωνίας τους και με ηχητική ανάγνωση αυτών.

Δεδομένου ότι το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών περιλαμβάνει 28 συγκροτήματα κτηρίων, ανάμεσά τους πολλά αμφιθέατρα, εργαστήρια και αίθουσες διδασκαλίας, θεωρήθηκε σημαντικό η εφαρμογή να είναι όσο το δυνατόν πιο απλοποιημένη  για τον χρήστη και προσβάσιμη αναλόγως της αναπηρίας του, όσον αφορά την διδασκαλία και εκπαίδευση των φοιτητών. Ειδικότερα, για τους χρήστες με προβλήματα ακοής παρουσιάζεται η εικονική πλοήγηση, ενώ για τους χρήστες με προβλήματα όρασης, υπάρχει η δυνατότητα της  ηχητικής πλοήγησης, κατόπιν λήψης ανάλογης εντολής.

Την εφαρμογή  μπορεί πολύ εύκολα να την κατεβάσει ο χρήστης στο κινητό του και να μεταβεί σε αυτήν, όποτε του είναι απαραίτητη. Η εφαρμογή προς το παρόν είναι  διαθέσιμη στο play store στον παρακάτω υπερσύνδεσμο: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aua.geoponiko&pli=1&fbclid=IwAR3g22Qp5BLrrelLOgk4mFECY7TXEgKuArfikqeUQj6vb8CjMETsJqC_pVQ   και σύντομα θα είναι διαθέσιμη και στο apple store.

Οδηγίες χρήσης της εφαρμογής οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν στον εξής σύνδεσμο: https://docs.google.com/document/d/1tROSeHCRDaccWT-XuLGap_Q4w7mAUiHo/edit?usp=sharing&ouid=100623838104203310336&rtpof=true&sd=true , αλλά και στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Για περισσότερες πληροφορίες, όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Διασύνδεσης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και συγκεκριμένα με την κ. Βιργινία-Μαρία  Τσούρου, στο τηλέφωνο: 2105294817 και στο email: [email protected] .