Ευφυείς συσκευασίες τροφίμων στην υπηρεσία του καταναλωτή

Οι κίνδυνοι που ενδέχεται να προκύψουν

Ευφυείς συσκευασίες τροφίμων στην υπηρεσία του καταναλωτή

Πλαστικά που αλλάζουν χρώμα, αισθητήρες που ανιχνεύουν την αιθανόλη και αισθητήρες θερμοκρασίας είναι μερικά μόνο από τα χαρακτηριστικά που θα έχουν οι συσκευασίες τροφίμων του μέλλοντος. Η τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί θα διευκολύνει τους καταναλωτές κατά την αγορά, δίνοντάς τους περισσότερες πληροφορίες για τα τρόφιμα και για την κατανάλωσή τους. Σύμφωνα με έρευνα του WRAP, βρετανικού οργανισμού έρευνας, οι νέες μορφές συσκευασίας θα είναι σε θέση να μειώσουν τη σπατάλη τροφίμων.

Πληροφορίες

Ειδικότερα, και σύμφωνα με την έρευνα, η τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί στις συσκευασίες θα μπορεί να ανιχνεύει τυχόν διαρροές στα μπουκάλια, τη φρεσκάδα των λαχανικών, τη θερμοκρασία, να δίνει πληροφορίες για τα τρόφιμα και να ελέγχει την πορεία του τροφίμου από την παραγωγή έως την κατανάλωση. Αισθητήρες ενσωματωμένοι στο καπάκι θα προειδοποιούν για διαρροές και ανοίγματα στα μπουκάλια. Επιπλέον, με τη χρήση νανοϋλικών, τα πλαστικά θα αλλάζουν χρώμα, εάν εντοπίσουν οξυγόνο μέσα στις συσκευασίες. Τα επόμενα χρόνια, οι καταναλωτές θα γνωρίσουν τις συσκευασίες λαχανικών που θα αντιδρούν σε συγκεκριμένες χημικές και ατμοσφαιρικές αλλαγές μέσα στη συσκευασία, δίνοντας σήμα για τη φρεσκάδα τους. Επίσης, αισθητήρες στις συσκευασίες θα ελέγχουν τη θερμοκρασία των τροφίμων σε όλη την πορεία της τροφικής αλυσίδας. Τέλος, η τοποθέτηση γραμμωτού κώδικα στις ετικέτες των συσκευασιών θα χρησιμοποιείται για να εντοπίζεται κάθε προϊόν σε όλα τα σημεία της τροφικής αλυσίδας.

Προετοιμασία

Παρά τα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν από τη χρήση της τεχνολογίας, οι ερευνητές επισημαίνουν πως εάν δεν ληφθούν τα αναγκαία μέτρα, ενδέχεται να προκύψουν και κίνδυνοι. Εάν, όπως υπογραμμίζουν, δεν υπάρξει κατάλληλος χρόνος προετοιμασίας και οι απαραίτητοι έλεγχοι πριν από την εφαρμογή τους, η γρήγορη υιοθέτηση των νέων αυτών συσκευασιών μπορεί μακροπρόθεσμα να προκαλέσει επιπτώσεις στο περιβάλλον, αλλά και στην ασφάλεια των καταναλωτών. Οι φορείς ελέγχου ασφάλειας τροφίμων θα πρέπει να διαθέτουν την κατάλληλη εκπαίδευση και γνώση για να μπορούν να αντεπεξέλθουν άμεσα στους επικείμενους κινδύνους.

Βικτωρία Αποστολοπούλου