Ευφυής γεωργία σε παραδοσιακές καλλιέργειες της Κρήτης

του Δρ. Βασίλη Πρωτονοτάριου, υπεύθυνου εξωστρέφειας και δικτύωσης της NEUROPUBLIC

Η Κρήτη είναι μια περιοχή της Ελλάδας με πληθώρα παραδοσιακών καλλιεργειών και προϊόντων, όπως η ελιά και το ελαιόλαδο, το σταφύλι και το κρασί, τα κηπευτικά. Τα προϊόντα αυτά διακρίνονται από υψηλή ποιότητα και ιδιαίτερα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, με αποτέλεσμα να είναι περιζήτητα στις αγορές τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού.

Την ίδια στιγμή, οι παραγωγοί της Κρήτης αντιμετωπίζουν ισχυρό ανταγωνισμό στις αγορές και μάλιστα σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από έντονα μετεωρολογικά φαινόμενα, ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής. Έτσι, για να μπορέσει να διατηρηθεί ή ακόμη και να βελτιωθεί η ποιότητα των κρητικών αγροτικών προϊόντων, γίνεται πλέον αναγκαίο το «πάντρεμα» της εμπειρικής γνώσης της καλλιέργειας με νέες τεχνολογίες και μεθόδους διαχείρισης της αγροτικής παραγωγής. Μέσα από τη σύνδεση της πρωτογενούς παραγωγής με τα αποτελέσματα της έρευνας και την καινοτομία μπορεί να ενισχυθεί η παραγωγικότητα, η εξωστρέφεια και, κατά συνέπεια, η ανταγωνιστικότητα των κρητικών παραδοσιακών προϊόντων.

Το gaiasense στη Μεγαλόνησο

Σε αυτό το πλαίσιο, το σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense της NEUROPUBLIC έχει ξεκινήσει συνεργασίες και στις τέσσερις περιφερειακές ενότητες της Κρήτης, κάτι που αποτυπώθηκε στην επιτυχημένη εκδήλωση στο Ηράκλειο τον Οκτώβριο του 2018. Οι συνεργασίες αυτές αφορούν, μεταξύ άλλων, τις καλλιέργειες ελιάς, κηπευτικών και πατάτας και έχουν στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και του όγκου παραγωγής, τη μείωση του κόστους αλλά και των επιπτώσεων της γεωργίας στο περιβάλλον.

Όσον αφορά την ελιά, μία από τις σημαντικότερες και ιστορικότερες καλλιέργειες της Κρήτης, η συνεργασία με φορείς στα Σφακιά, στο Ρέθυμνο, στα Αστερούσια και στο Μεραμβέλλο εστιάζει στην ανάπτυξη μεθόδων για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση του δάκου και άλλων εχθρών της καλλιέργειας που προκαλούν σημαντική ποιοτική και ποσοτική υποβάθμιση της παραγωγής των κρητικών ελαιώνων. Ταυτόχρονα, οι υπηρεσίες ευφυούς άρδευσης και λίπανσης του gaiasense θα υποστηρίξουν τους ελαιοκαλλιεργητές στην παραγωγή καλύτερης ποιότητας ελιάς, συμβάλλοντας έτσι στην παραγωγή υψηλής ποιότητας ελαιολάδου.

Η Ιεράπετρα έχει μεγάλη παράδοση στην παραγωγή υψηλής ποιότητας κηπευτικών. Η εφαρμογή των υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας του gaiasense σε καλλιέργειες ντομάτας και πιπεριάς στην περιοχή αποτελεί την πρώτη σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες. Μέσω του gaiasense, αναμένεται βελτίωση της παραγωγής των κηπευτικών αυτών, με ταυτόχρονη μείωση του υψηλού κόστους παραγωγής.

Τέλος, οι υπηρεσίες του gaiasense εφαρμόζονται και στην καλλιέργεια της πατάτας στο Οροπέδιο Λασιθίου, σε συνεργασία με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό της περιοχής. Το Οροπέδιο φημίζεται για την ποιότητα της παραγόμενης πατάτας, που οφείλεται στις εδαφοκλιματικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το gaiasense καλείται να δώσει λύση τόσο στο αυξημένο κόστος παραγωγής, που οφείλεται κατά κύριο λόγο στο κόστος άρδευσης, αλλά και στην προστασία της καλλιέργειας από εχθρούς, όπως ο δορυφόρος και η φθοριμαία.

Σε όλες τις περιπτώσεις, το gaiasense είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για τον γεωπόνο και τον παραγωγό, που επιτρέπει τη βελτίωση της παραγωγής, τη μείωση του κόστους μέσα από την εφαρμογή των εισροών με ακρίβεια, και την καλύτερη προστασία της καλλιέργειας, απέναντι σε εχθρούς και ασθένειες. Με αυτόν τον τρόπο, βελτιώνεται η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων και, κατά συνέπεια, το κέρδος του παραγωγού, με μια προσέγγιση που είναι φιλική προς το περιβάλλον.