Εγκύκλιος Φάμελλου για τις αντιρρήσεις επί των δασικών χαρτών

Διευκρινήσεις και οδηγίες για τον χειρισμό ζητημάτων που έχουν προκύψει με αφορμή την ανάρτηση των δασικών χαρτών δίνει με εγκύκλιο του ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος, Σωκράτης Φάμελλος.

Το έγγραφο που εστάλη στις δασικές υπηρεσίες των αποκεντρωμένων διοικήσεων από το ΥΠΕΚΑ περιλαμβάνει δυο μέρη:

  • Στο πρώτο μέρος δίνονται διευκρινίσεις και οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν τους δασικούς χάρτες (αναδασωτέες εκτάσεις, αντιρρήσεις, πρόδηλα σφάλματα),
  • ενώ το δεύτερο μέρος αφορά τις λοιπές διατάξεις του ν. 4467/2017 (έγκριση επέμβασης, εξαγορά, παραχωρητήρια, τοπογραφικά διαγράμματα, κ.α.).

Δείτε εδώ την σχετική εγκύκλιο με όλες τις λεπτομέρειες