Πότε να περιμένουμε εγκρίσεις στα Σχέδια Βελτίωσης;

-Διαφήμιση-
Πότε να περιμένουμε εγκρίσεις στα Σχέδια Βελτίωσης;

Δημήτρης από Μεσσηνία

Την ερώτηση αυτή μάλλον πρέπει να την απευθύνετε στη ΔΑΟΚ σας. Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν πρόσφατα, από το ΥΠΑΑΤ έχει αποσταλεί ο σχετικός οδηγός αξιολόγησης στις ΔΑΟΚ, έχει αναπτυχθεί το αντίστοιχο μηχανογραφικό σύστημα αξιολόγησης, ενώ σε ορισμένες περιφέρειες έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία κατάρτισης του μητρώου αξιολογητών. Καθώς το μέτρο έχει εκχωρηθεί στις περιφέρειες, εναπόκειται πλέον στις ίδιες η ολοκλήρωση της αξιολόγησής των Σχεδίων Βελτίωσης. Σε κάθε περίπτωση, έχει δοθεί ως καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης το τέλος Ιουνίου του 2019, όμως σε πολλές περιφέρειες η αξιολόγηση δεν έχει ακόμα ξεκινήσει, οπότε θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο να τηρηθεί η προθεσμία αυτή.

-Διαφήμιση-