Έγκριση χρηματοδότησης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» για τους Δήμους Λεβαδέων, Θηβαίων, Αλιάρτου – Θεσπιέων

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση της πράξης «Ανάπτυξη Παρατηρητηρίου Βελτίωσης της Προσαρμοστικότητας και της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων και των Εργαζομένων σε αυτές στους Δήμους της Διαδημοτικής Ο.Χ.Ε. των Δήμων Λεβαδέων, Θηβαίων, Αλιάρτου – Θεσπιέων», από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Βοιωτίας, ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 600.000 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Το επιμελητήριο συγχαίρει τον Δήμο Λεβαδέων για την επιτυχημένη υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και δηλώνει την στήριξή του, «ώστε η υλοποίηση της πράξης να αποβεί σε όφελος της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας, η οποία, αν και επιδεικνύει μια αξιόλογη αντοχή, συνεχίζει να ταλαιπωρείται από τις γνωστές παθογένειες της ελληνικής οικονομίας αλλά και από εξωγενείς παράγοντες, όπως η πανδημία του κορονοϊού, οι ανατιμήσεις σε πρώτες ύλες και η ακριβή ενέργεια».