Εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 15,5 εκατ. ευρώ για πληρωμή αγροπεριβαλλοντικών μέτρων

Tο ΥΠΑΑΤ με αποφάσεις του που δημοσιεύθηκαν στη διαύγεια εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης:

  • 15 εκατ. ευρώ περίπου για να πληρωθούν οι δικαιούχοι της 1ης πρόσκλησης της δράσης 10.1.04 “Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα
  • 137.514,56 ευρώ για να καταβληθούν στους δικαιούχους της 1ης πρόσκλησης της δράσης 10.1.03 “Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα νήσου Θήρας
  • 226.032,86 ευρώ για να καταβληθούν στους δικαιούχους της 1ης πρόσκλησης της δράσης 10.1.02 “Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας

Ακολουθούν οι αποφάσεις του ΥΠΑΑΤ:

1, 2,