Εκ νέου εμβολιασμοί βοοειδών για οζώδη δερματίτιδα σε Αν. Μακεδονία -Θράκη

Καρδίτσα: Επάρκεια εμβολίων κατά της οζώδους δερματίτιδας

Σε εξέλιξη βρίσκεται ο διαγωνισμός για την προμήθεια 75.000 χιλιάδων δόσεων εμβολίων για την οζώδη δερματίτιδα των βοοειδών σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Παράλληλα, σύμφωνα με ανακοίνωση της διεύθυνσης κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, οι εμβολιασμοί των βοοειδών πρόκειται να ξεκινήσουν εκ νέου πριν το τέλος Αυγούστου.

Στην ίδια ανακοίνωση γίνεται έκκληση -και με δεδομένο ότι δεν αρκούν για την πραγματοποίηση όλων των εμβολιασμών οι υπάλληλοι της διεύθυνσης κτηνιατρικής- να ανταποκριθούν στο κάλεσμα και ιδιώτες κτηνίατροι για την προστασία του βοοτροφικού κεφαλαίου της περιοχής.

Υπενθυμίζεται, ότι η παράδοση των εμβολίων γίνεται μόνο σε κτηνίατρο, ιδιώτη ή δημοσίου και οργανώνονται προσεκτικά οι επισκέψεις στις εκμεταλλεύσεις για να υπάρξει η μικρότερη δυνατή απώλεια δόσεων.

Εξασφαλίζεται επίσης, η αγορά και τοποθέτηση ενωτίων από τον κτηνοτρόφο για τα ζώα που θα εμβολιαστούν, ενώ ο εμβολιασμός διενεργείται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα στις περιοχές και εκμεταλλεύσεις υψηλού κινδύνου και επιβάλλεται η κλινική εξέταση των ζώων πριν την έναρξή του.

Μετά το πέρας του εμβολιασμού, συμπληρώνονται τα αναγκαία έγγραφα και συλλέγονται και επιστρέφονται στις κτηνιατρικές υπηρεσίες όλα τα κενά ή οι δόσεις που δεν χρησιμοποιήθηκαν και τηρούνται παράλληλα από τον κτηνοτρόφο και όλα τα μέτρα βιοασφάλειας στις εκμεταλλεύσεις, σύμφωνα με τις υποδείξεις των κτηνιατρικών υπηρεσιών.

Οι μετακινήσεις των βοοειδών γίνονται εφόσον δεν υπάρχουν πρόσφατα κρούσματα στην Π.Ε, ή αν υπήρξαν, έχουν καταργηθεί οι ζώνες. Τα ζώα για άμεση σφαγή, για πάχυνση ή αναπαραγωγή, που εμβολιάζονται για δεύτερη φορά, μετακινούνται επτά ημέρες μετά τον εμβολιασμό και τέλος τα ζώα ανεξαρτήτως ηλικίας που εμβολιάζονται για πρώτη φορά, μετακινούνται για οποιοδήποτε σκοπό, είκοσι οκτώ (28) ημέρες μετά τον εμβολιασμό.

Οι κτηνοτρόφοι για περισσότερες πληροφορίες οφείλουν να επικοινωνούν με τις κατά τόπους κτηνιατρικές αρχές στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.