Εκδήλωση Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Αυξημένη ζήτηση ειδικευμένων στην ζωική παραγωγή επιστημόνων

Ιδιαίτερη επιτυχία σημείωσε η εκδήλωση με θέμα «Σύνδεση του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής με την αγορά εργασίας» που διοργάνωσε το Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο συγκρότημα Γαιόπολις, στη Λάρισα. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με υβριδικό τρόπο, με φυσική παρουσία και εξ αποστάσεως, και συμμετείχαν εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου, του επιχειρηματικού κόσμου, οργανισμών σχετικών με την ζωική παραγωγή,  καθώς και πλήθος φοιτητών του Τμήματος. Διοργανώθηκε από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος με σκοπό την ενημέρωση των φοιτητών σε θέματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, την πληροφόρησή τους σε θέματα επαγγελματικών προοπτικών καθώς και την επικαιροποίηση των δεδομένων στο τομέα της ζωικής παραγωγής.

Η έναρξη της εκδήλωσης έγινε με το καλωσόρισμα του Πρόεδρου και Καθηγητή του Τμήματος Δρ Δημητρίου Καντά, ο οποίος τόνισε την σπουδαιότητα ύπαρξης του Τμήματος τόσο για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, όσο και για την Περιφέρεια και όλη τη χώρα και τα οφέλη που αποκομίζει ένας φοιτητής σπουδάζοντας σε αυτό. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στην αυξημένη ζήτηση ειδικευμένων στην ζωική παραγωγή επιστημόνων και κατά συνέπεια στην εύκολη και γρήγορη απορρόφηση των πτυχιούχων από την αγορά εργασίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό ενισχύεται περαιτέρω με την ύπαρξη 2 μόνο τέτοιων Τμημάτων, πανελλαδικά, με το ένα εξ αυτών να βρίσκεται στη Θεσσαλία. Επίσης τόνισε ότι πρόκειται για ένα Τμήμα πενταετούς φοίτησης που βρίσκεται σε διαδικασία έγκρισης, αιτήματος, για απονομή ενιαίου  και αδιάσπαστου  τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master).

Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης έγινε αναφορά από εκπροσώπους του Πανεπιστημίου στα θέματα: «Πρακτική Άσκηση ΤΕΖΠ: ευκαιρία σύνδεσης με τον παραγωγικό ιστό. Αναλυτικότερα μίλησαν γι΄αυτό οι Δρ. Ε. Μαλισσιόβα Επίκ. Καθηγήτρια ΤΕΖΠ Πρόεδρος της Επιτροπής ΠΑ ΤΕΖΠ ΠΘ», «Πρακτική Άσκηση με Αμειβόμενο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ, κα. Στ. Τσιάντου Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΠΘ», «Επαγγελματικές προοπτικές αποφοίτων του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, Δρ. Δ. Καντάς Πρόεδρος ΤΕΖΠ ΠΘ».

Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης έγιναν παρουσιάσεις του αντικειμένου και των δραστηριοτήτων από επιχειρήσεις και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον χώρο, «Νούτρια Ελλάς Τσολάκης ΙΚΕ,  Δ. Τσολάκης», «Pharmacell, Κ. Γιαννακόπουλος», «Yπηρεσία αναπαραγωγής αγελάδων, Δ. Οικονομίδης», «ΕΛΒΙΖ Α.Ε., Ι. Καϊμακάμης», «ΕΛΟΓΑΚ, Ε. Θεοδωρίδου», «Συνεταιρισμός Αιγοπροβατοτρόφων Ελασσόνας ΓάλαΕΛΑΣΣ, Αν. Γουγουλιάς », «ELANCO, Μ. Σταυροπούλου», «Astronchemicals, Γ. Τζιουβάρας», «Virbac, Κ. Τσοκανά», «Vet Αναλύσεις, Ελ.  Τριανταφύλλου».

Αξίζει να αναφερθεί ότι τονίστηκε με ιδιαίτερο τρόπο, από μέρους των εκπροσώπων των επιχειρήσεων και των οργανισμών, η θετική συνεισφορά του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, στη μελλοντική στελέχωσή τους με εξειδικευμένο προσωπικό αποφοίτων του Τμήματος. Αυτό κρίνεται ιδιαίτερα αναγκαίο στις μέρες μας, καθότι παρατηρείται έντονη έλλειψη τέτοιου προσωπικού. Επίσης οι επιχειρήσεις δήλωσαν στους φοιτητές ότι η πόρτα των εταιρειών τους είναι ανοιχτή γι αυτούς, για να εκπονήσουν την πρακτική τους άσκηση.

Από την άλλη πλευρά, οι φοιτητές δήλωσαν τη χρησιμότητα και σπουδαιότητα τέτοιων εκδηλώσεων, που τους παρέχουν άπλετη και εμπεριστατωμένη πληροφόρηση σε θέματα που άπτονται της επαγγελματικής τους ιδιότητας και κατάρτισης. Επίσης εξέφρασαν έντονο ενδιαφέρον στη συστηματική επαφή του Τμήματος με επιχειρήσεις και οργανισμούς του κλάδου, μέσω παρόμοιων εκδηλώσεων.

Η εκδήλωση δεδομένης της θεματολογίας της, είχε μεγάλη απήχηση  στο δια ζώσης και εξ αποστάσεως ακροατήριο  και κρίθηκε ως ιδιαίτερα επιτυχής, αφήνοντας ταυτόχρονα τις καλύτερες εντυπώσεις σε όλους τους συμμετέχοντες και ιδιαίτερα στους φοιτητές του Τμήματος. Παράλληλα δημιούργησε τις καλύτερες προϋποθέσεις, για σύνδεση του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με την αγορά εργασίας, τόσο στα πλαίσια υλοποίησης της πρακτικής άσκησης των φοιτητών του Τμήματος, όσο και στην ανάπτυξη ερευνητικών συνεργασιών μεταξύ των επιχειρήσεων και των ερευνητικών εργαστηρίων του Τμήματος.