Εκπνέει η προθεσμία για τις ασφαλιστικές εισφορές Μαρτίου

Μια ακόμα μέρα περιθώριο έχουν στη διάθεσή τους οι αγρότες και οι υπόλοιποι μη μισθωτοί ασφαλισμένοι (ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενοι) για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του Μαρτίου 2022.

Η σχετική προθεσμία εκπνέει την Παρασκευή 29 Απριλίου 2022 και οι ασφαλισμένοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο του ΕΦΚΑ ώστε να πληροφορηθούν αναλυτικά την εισφορά τους, να αντλήσουν την ταυτότητα πληρωμής ή να εκτυπώσουν το ειδοποιητήριο πληρωμής δεδομένου ότι δε θα πραγματοποιηθεί ταχυδρομική αποστολή.

Σημειωτέον ότι για τους μη μισθωτούς τα ειδοποιητήρια πλέον είναι ενιαία για τις εισφορές κύριας, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ.

Επίσης, η πληρωμή πραγματοποιείται πλέον με νέο κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής (RF) και όσοι ασφαλισμένοι κάνουν χρήση πάγιας εντολής πρέπει να προχωρήσουν σε καταχώρηση του νέου κωδικού ηλεκτρονικής πληρωμής στην τράπεζα με την οποία συνεργάζονται.