Εξηγήσεις για την παραχώρηση των ακίνητων του δημοσίου για αγροτική χρήση

Αναρτήθηκαν στην διαύγεια οι λεπτομέρειες μίσθωσης δημόσιας ακίνητης περιουσίας που διαχειρίζεται το ΥΠΑΑΤ και οι Περιφέρειες.

Με τις ρυθμίσεις αυτές:

  • Καταργούνται κωλύματα υποβολής αίτησης λόγω παράβασης των όρων παραχώρησης
  • Παρατείνονται για μία πενταετία προθεσμίες επικύρωση ανώμαλων δικαιοπραξιών
  • Διαγράφονται πρόστιμα που σχεδιάζονται με τις διαδικασίες αναδασμών
  • Ρυθμίζονται ζητήματα παρατάσεων της χρήσης αγροτικών ακινήτων σε αγρότες ή ανέργους

Διαβάστε τις ρυθμίσεις για την μίσθωση
δημόσιας ακίνητης περιουσίας αναλυτικά εδώ