Εξισωτική: Mε 255 εκατ. ευρώ η πρόσκληση – Έως 19/9 οι αιτήσεις

Μέχρι την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2023 θα μπορεί να πραγματοποιείται η υποβολή αιτήσεων για την χορήγηση Εξισωτικής Αποζημίωσης, προσμετρώντας στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ΕΑΕ 2023, η οποία λήγει την 25η Αυγούστου 2023, και το διάστημα μετά τη λήξη του οποίου η αίτηση θεωρείται απαράδεκτη.

Σε περίπτωση αλλαγής καταληκτικής ημερομηνίας της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (παράταση),
προσαρμόζεται αντιστοίχως η περίοδος υποβολής των Αιτήσεων χορήγησης ενίσχυσης στη
Παρέμβαση Π3-71.

Πιστώσεις – Χρηματοδότηση

Η Δημόσια Δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε 255.076.923 ευρώ. Το
ανωτέρω ποσό κατανέμεται ενδεικτικά στις Δράσεις ως εξής :
Δράση 1 : 185.076.923 Ευρώ και
Δράση 2 : 60.000.000 Ευρώ.
Δράση 3 : 10.000.000 Ευρώ.

Ύψος ενίσχυσης

Ύψος ενίσχυσης Δράσης 1
Η ενίσχυση έχει την μορφή ετήσιων πληρωμών ανά εκτάριο γεωργικής γης στην οποία
ασκείται γεωργική δραστηριότητα εντός των ορεινών περιοχών και καθορίζεται στα 122,20 ευρώ ανά εκτάριο (12,2 ανά στρέμμα).

Ύψος ενίσχυσης Δράσης 2
Η ενίσχυση έχει την μορφή ετήσιων πληρωμών ανά εκτάριο γεωργικής γης στην οποία
ασκείται γεωργική δραστηριότητα εντός των ορεινών περιοχών και καθορίζεται στα 89,90 ευρώ ανά εκτάριο (8,9 ανά στρέμμα).

Ύψος ενίσχυσης Δράσης 3
Η ενίσχυση έχει την μορφή ετήσιων πληρωμών ανά εκτάριο γεωργικής γης στην οποία
ασκείται γεωργική δραστηριότητα εντός των ορεινών περιοχών και καθορίζεται στα 89,90 ευρώ ανά εκτάριο (8,9 ευρώ ανά στρέμμα).