Εξισωτική Αποζημίωση: Μέχρι τις 18/12 η υποβολή ενστάσεων  

Από την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου μέχρι την Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2023 θα είναι δυνατή η υποβολή ενδικοφανών προσφυγών κατά των πινάκων παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων της Παρέμβασης Π3-71 του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023-2024 (Εξισωτική Αποζημίωση).  

Σύμφωνα με την εγκύκλιο που εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, η υποβολή πραγματοποιείται στην διεύθυνση https://eae2023.opekepe.gov.gr απ’ ευθείας από τον ενδιαφερόμενο παραγωγό με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών. 

Η διαδικασία υποβολής ενστάσεων έρχεται μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διοικητικών μηχανογραφικών ελέγχων, που ολοκληρώθηκε για το έτος αιτήσεων 2023, την επεξεργασία των υποβληθέντων αιτήσεων στήριξης και τη σύνταξη των πινάκων παραδεκτών αιτήσεων στήριξης/πληρωμής, καθώς και των πινάκων με όλες τις μη παραδεκτές αιτήσεις στήριξης/ πληρωμής της Παρέμβασης Π3-71.  

Η ενδικοφανής προσφυγή δύναται να αφορά:  

  1. Σε επαναξιολόγηση της αίτησης ενίσχυσης μέσω της ισχύουσας διαδικασίας. Ο χρήστης επιλέγει «ΝΑΙ» στο αντίστοιχο πεδίο και η επαναξιολόγηση της αίτησης υλοποιείται με μηχανογραφική επαναξιολόγηση των δεδομένων της Αίτησης Ενίσχυσης. 
  2. Σε ένσταση κατά ενός ή περισσοτέρων κωδικών απόρριψης. Για τους κωδικούς κατά των οποίων υποβάλλεται η ενδικοφανής προσφυγή, ο χρήστης επιλέγει «ΝΑΙ» στο πεδίο «Ένσταση» για όσα από τα ευρήματα επιθυμεί. Στη συνέχεια ο χρήστης επιλέγει την αιτία απόρριψης που επιθυμεί να υποβάλλει ενδικοφανή προσφυγή (επιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο ένστασης). Στην συνέχεια πραγματοποιείται η αποθήκευση και εφόσον έχει ολοκληρώσει την επεξεργασία προχωρά σε οριστικοποίηση. 

Δείτε εδώ αναλυτικά την εγκύκλιο