Αυτό το άρθρο είναι 10 μηνών

Εξισωτική: Σε εξέλιξη η υποβολή των αιτήσεων, άγνωστο εάν θα δοθεί παράταση

26.08.2023
3' διάβασμα
exisotiki-se-exelixi-i-ypovoli-ton-aitiseon-agnosto-ean-tha-dothei-paratasi-299705

Σε εξέλιξη είναι έως την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2023 η υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση της Εξισωτικής Αποζημίωσης (Παρέμβαση Π3-71 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027) για το έτος 2023, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται το ενδεχόμενο να δοθεί παράταση, με δεδομένο ότι ήδη δόθηκε παράταση έως τις 11 Σεπτεμβρίου για την υποβολή και οριστικοποίηση των ΕΑΕ 2023.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την ΥΑ, η υποβολή των αιτήσεων χορήγησης της Εξισωτικής Αποζημίωσης έως τις 19 Σεπτεμβρίου πραγματοποιείται «προσμετρώντας στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2023, η οποία λήγει την 25η Αυγούστου 2023, και το διάστημα μετά τη λήξη του οποίου η αίτηση θεωρείται απαράδεκτη», με την ίδια απόφαση να επισημαίνει ότι σε περίπτωση παράτασης της ΕΑΕ, προσαρμόζεται αντιστοίχως και η περίοδος υποβολής των αιτήσεων χορήγησης ενίσχυσης στη Παρέμβαση Π3-71. Προς το παρόν, δεν υπάρχει κάποια επίσημη ενημέρωση ούτε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε από το ΥΠΑΑΤ.

Όσο για τη δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης για την Εξισωτική έτους 2023, αυτή ανέρχεται σε ποσό ύψους 255.076.923 ευρώ, το οποίο κατανέμεται ενδεικτικά στις Δράσεις ως εξής:

✱ Δράση 1 «Αντισταθμιστική ενίσχυση σε ορεινές περιοχές»: 185.076.923 ευρώ. Το ύψος ενίσχυσης καθορίζεται στα 122,20 ευρώ ανά εκτάριο (12,22 ευρώ/στρέμμα).

✱ Δράση 2 «Αντισταθμιστική ενίσχυση σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών»: 60.000.000 ευρώ. Το ύψος ενίσχυσης καθορίζεται στα 89,90 ευρώ ανά εκτάριο (8,99 ευρώ/στρέμμα).

✱ Δράση 3 «Αντισταθμιστική ενίσχυση για περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα»: 10.000.000 ευρώ. Το ύψος ενίσχυσης καθορίζεται στα 89,90 ευρώ ανά εκτάριο (8,99 ευρώ/στρέμμα).

Υπενθυμίζεται ότι σε όλες τις κατηγορίες το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από την έκταση της εκμετάλλευσης, το οποίο μετά τα 20 εκτάρια (ha) μειώνεται προοδευτικά ως εξής:

✱ Για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης έως και 20 ha χορηγείται το 100% της ενίσχυσης.

✱ Για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης μεγαλύτερο από 20 ha έως και 25 ha χορηγείται το 80% της ενίσχυσης.

✱ Για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης μεγαλύτερο από 25 ha έως και 30 ha χορηγείται το 50% της ενίσχυσης.

✱ Για το τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης πέραν των 30 ha, δεν χορηγείται ενίσχυση.

Σε εκμεταλλεύσεις μεγαλύτερες των 30 εκταρίων θα ενισχύεται η έκταση μόνο μέχρι τα 30 εκτάρια, ως ανωτέρω.

Οι πιστώσεις θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), ΣΑΕ 082/7. Πιστώσεις που δεν θα απορροφηθούν από μια Δράση μπορούν να μεταφερθούν στις άλλες Δράσεις.