Έκθεση IPCC: Η κλιματική αλλαγή μπορεί να επηρεάσει τη σύσταση των τροφίμων σε θρεπτικά συστατικά

Μια νέα έκθεση από τη Διακυβερνητική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC) αναφέρει ότι ορισμένες από τις αιτίες της αλλαγής του κλίματος μπορούν, συν τοις άλλοις, να μεταβάλουν τη διατροφική σύνθεση των τροφίμων. «Το κλίμα επηρεάζει μια σειρά βιολογικών διεργασιών, συμπεριλαμβανομένου του μεταβολικού ρυθμού σε διάφορα φυτά και εξωθερμικά ζώα», αναφέρει η έκθεση.

Η αλλοίωση αυτών των διεργασιών μπορεί να αλλάξει τους ρυθμούς ανάπτυξης, επηρεάζοντας, ως εκ τούτου, τις καλλιεργητικές αποδόσεις, αλλά και τη σύσταση σε θρεπτικά συστατικά. «Αυτό μπορεί να οδηγήσει στη μείωση των συγκεντρώσεων πρωτεϊνών και ανόργανων θρεπτικών συστατικών, καθώς και στην αλλαγή της σύνθεσης των λιπιδίων», επισημαίνει η IPCC.

Παρότι η υπερθέρμανση του πλανήτη μπορεί να ωφελήσει ορισμένους τομείς της γεωργίας και να επιτρέψει στους αγρότες να στραφούν σε νέες καλλιέργειες που αποδίδουν καλύτερα υπό θερμότερες συνθήκες, τα αποτελέσματα της ανωτέρω έκθεσης υπενθυμίζουν ότι έχει, επίσης, τη δυνατότητα να παρακωλύει την ανάπτυξη άλλων καλλιεργειών.