Εκτός ευρωπαϊκής νομοθεσίας τα μέτρα για απόσταξη και αποθεματοποίηση οίνου

✱ Αυστηρό μήνυμα ευρωβουλευτών σε Κομισιόν: «Βελτιώστε τις προτάσεις μέτρων, αλλιώς βέτο» ✱ Όλο το παρασκήνιο

Ανεπαρκή έκρινε το Ευρωκοινοβούλιο μία από τις δύο δέσμες μέτρων που πρότεινε η Κομισιόν για τη στήριξη των οινοπαραγωγών και των παραγωγών οπωροκηπευτικών προϊόντων εξαιτίας της πανδημίας.

Στις 18 Ιουνίου, λοιπόν, η Ολομέλεια αρκέστηκε να περάσει μόνο το ένα μέρος του πακέτου στήριξης, ζητώντας για άλλη μία φορά από τους αξιωματούχους της Επιτροπής να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να βελτιώσουν άμεσα τις προτάσεις τους, γιατί σε διαφορετική περίπτωση ελλοχεύει ο κίνδυνος του βέτο.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για άλλη μία φορά, προειδοποίησε την Κομισιόν, η οποία κατέθεσε τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της ΕΕ στις 4 Μαΐου, ότι το σύνολο των προτάσεών της δεν είναι επαρκές, προκειμένου να εξασφαλιστεί ουσιαστική στήριξη στους τομείς του οίνου και των οπωροκηπευτικών, που έχουν πληγεί από την κρίση της πανδημίας.

Όσα μέτρα πέρασαν και αφορούν μόνο το δεύτερο τμήμα του εν λόγω κανονισμού «Παρεκκλίσεις από τα ειδικά μέτρα στήριξης» εγκρίθηκαν χωρίς ψηφοφορία, καθώς οι ευρωβουλευτές δεν διατύπωσαν καμία αντίρρηση. Έτσι, με τη νέα νομοθεσία, επιτρέπεται σε αγρότες και οργανώσεις παραγωγών να κάνουν αλλαγές στα επιχειρησιακά τους προγράμματα, ώστε αυτά τα κεφάλαια να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μέτρα διαχείρισης κρίσεων, όπως η πράσινη συγκομιδή και τα αμοιβαία κεφάλαια.

Ωστόσο, την ίδια τύχη δεν είχε το πρώτο μέρος της δέσμης μέτρων, που περιλαμβάνει την απόσταξη οίνου και την ενίσχυση για την αποθεματοποίηση οίνου σε περίπτωση κρίσης, καθώς οι ευρωβουλευτές δεν είναι καθόλου ικανοποιημένοι από το περιεχόμενό της. Οι ίδιοι δεσμεύτηκαν πως, εάν η Κομισιόν βελτιώσει τις προτάσεις της, τα μέτρα θα περάσουν από την Ολομέλεια.

Προειδοποιήσεις

Βέβαια, δεν είναι η πρώτη φορά που η Επιτροπή, και δη ο αρμόδιος επίτροπος, Γιάνους Βοϊτσεχόφσκι, έχουν δεχτεί τις παρατηρήσεις των ευρωβουλευτών σχετικά με τα παραπάνω. Μάλιστα, ο επικεφαλής της επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου του Ευρωκοινοβουλίου, Νόμπερτ Λινς, έχει στείλει δύο επιστολές στον Πολωνό επίτροπο (στις 27 Απριλίου και 7 Μαΐου) καλώντας την Κομισιόν να βελτιώσει το πακέτο μέτρων.

Στην τελευταία του επιστολή, ο Λινς είχε προειδοποιήσει πως εάν δεν γίνουν οι απαιτούμενες βελτιώσεις, το Ευρωκοινοβούλιο θα αναγκαστεί να απορρίψει ένα μέρος του. Μάλιστα, στις προπαρασκευαστικές ενέργειες που προηγήθηκαν της Ολομέλειας τον Ιούνιο, συζητήθηκαν με τον Βοϊτσεχόφσκι τρόποι βελτίωσης του πακέτου βοηθείας. «Ελπίζω ότι ο επίτροπος θα τηρήσει τον λόγο του και σύντομα θα καταλήξει σε περαιτέρω και πιο στοχοθετημένα μέτρα», σημείωσε με νόημα ο κ. Λινς.

Μέτρα σε ισχύ

✱ Η συνεισφορά της Ένωσης στις πραγματικές δαπάνες που συνδέονται με την αναδιάρθρωση και τη μετατροπή αμπελώνων δεν υπερβαίνει το 60% των δαπανών αυτών. Στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, η συνεισφορά της Ένωσης στις δαπάνες αναδιάρθρωσης και μετατροπής δεν υπερβαίνει το 80%.

✱ Κατά τη διάρκεια του 2020, ως «πρώιμη συγκομιδή» νοείται η ολική καταστροφή ή η απομάκρυνση των σταφυλιών που δεν έχουν ακόμη ωριμάσει, στο σύνολο της εκμετάλλευσης ή σε τμήμα της εκμετάλλευσης, υπό την προϋπόθεση ότι η πρώιμη συγκομιδή πραγματοποιείται σε ολόκληρα αγροτεμάχια.

✱ Η στήριξη που χορηγείται για την πρώιμη συγκομιδή δεν υπερβαίνει το 60% του συνόλου του άμεσου κόστους της καταστροφής ή της απομάκρυνσης των σταφυλιών και της απώλειας εισοδήματος που προκύπτει από την εν λόγω καταστροφή ή απομάκρυνση.

✱ Η χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης στη στήριξη για την ασφάλιση της συγκομιδής δεν υπερβαίνει το 60% του κόστους των ασφαλίστρων που καταβάλλουν οι παραγωγοί για την ασφάλιση:

α) Έναντι απωλειών που αναφέρονται στο άρθρο 49 παράγραφος 2 στοιχείο (α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και έναντι άλλων απωλειών που προκαλούνται από δυσμενή κλιματικά φαινόμενα.

β) Έναντι απωλειών που προκαλούνται από ζώα, ασθένειες φυτών ή προσβολή από επιβλαβείς οργανισμούς.

γ) Έναντι απωλειών που προκαλούνται από ανθρώπινες πανδημίες.

✱ Για τη συνεισφορά της Ένωσης ισχύουν τα εξής μέγιστα ποσοστά ενίσχυσης σε σχέση με τις επιλέξιμες επενδυτικές δαπάνες:

α) 60% στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες.

β) 50% σε άλλες περιφέρειες πλην των λιγότερο αναπτυγμένων.

γ) 80% στις εξόχως απόκεντρες περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 349 της Συνθήκης.

δ) 75% στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους.