Εκτός του προγράμματος Νέων Αγροτών οι φοιτητές

Ε.Α.Σ. KIATOY Α.Ε.Σ. Α.Ε. Ο Διευθυντής Παπαβασιλείου Νικόλαος

«Οι φοιτητές δεν είναι επιλέξιμοι ως υποψήφιοι για ένταξη στο καθεστώς (Νέων Αγροτών) και δεν δύναται να κριθούν δικαιούχοι ενίσχυσης οι σπουδάστριες- σπουδαστές και φοιτήτριες- φοιτητές από την έναρξη της φοίτησης έως τη συμπλήρωση του αριθμού των προβλεπόμενων ετών φοίτησης για κάθε σχολή».

Τα παραπάνω αναφέρει μεταξύ άλλων διευκρινιστική εγκύκλιος του ΥπΑΑΤ σχετικά με το Υπομέτρο 6.1 «Εκκίνηση Επιχείρησης από Νέους Γεωργούς» του ΠΑΑ 2014 – 2020.

Επιπλέον τονίζεται ότι οι υποψήφιοι στο μέτρο θα βλέπουν πρώτα τη βαθμολογία και ότι περνάνε ως δικαιούχοι του μέτρου και στη συνέχεια θ χρειαστεί να διακόψουν την εργασία τους, ελεύθεροι επαγγελματίες και υποψήφιοι που απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου.

Διαβάστε αναλυτικά όλες τις διευκρινήσεις που παρέχει σχετικά με το πρόγραμμα η διευκρινιστική εγκύκλιος του ΥπΑΑΤ