Εκτοξεύει το κέρδος του παραγωγού η συγκαλλιέργεια σιτηρών με ψυχανθή

Μειώνεται παράλληλα η χρήση των λιπασμάτων

remix-agriculture-crop-system

Με μεγάλη υπεραξία έχουν καταφέρει να πωλούν οι Γάλλοι το μαλακό σιτάρι που παράγουν, με την εφαρμογή συστημάτων συγκαλλιέργειας σιτηρών με ψυχανθή ταυτόχρονα στον ίδιο αγρό, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ReMIX. Αν και η τιμή παραγωγού από τις συμβατικές καλλιέργειες δεν ξεπερνά τα 20 λεπτά το κιλό, το παραγόμενο προϊόν της συγκαλλιέργειας φτάνει σε πολύ υψηλότερη τιμή. Ακόμα ένα όφελος σχετίζεται και με τη μείωση του κόστους καλλιέργειας, αφού η παροχή αζώτου που προσφέρουν τα ψυχανθή στα σιτηρά μειώνουν κατά πολύ τη χρήση λιπασμάτων.

Το πρόγραμμα ReMIX, που υλοποιείται και στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2020, συντονίζει το ΑΠΘ και εκτιμά πως τα υψηλής ποιότητας προϊόντα που προκύπτουν από τα συστήματα συγκαλλιέργειας μπορούν, πέρα από την παραγωγή ζωοτροφών, να χρησιμοποιηθούν και για ανθρώπινη κατανάλωση, προσφέροντας στον παραγωγό αυξημένο κέρδος.

Διαφορετικά είδη φυτών

«To ReMIX είναι ένα πρόγραμμα που έχει στόχο να επεκτείνει τα συστήματα συγκαλλιέργειας στις χώρες της ΕΕ. Κατά τη διάρκεια εφαρμογής του, οι επιστήμονες μελετούν διαφορετικά είδη φυτών και εκ των αποτελεσμάτων ενημερώνουν τους παραγωγούς, έτσι ώστε να καταστεί πιο εύκολο να εισαχθούν αυτά στα καλλιεργητικά τους συστήματα», αναφέρει στην «ΥΧ» ο Χρήστος Δόρδας, καθηγητής Γεωπονίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και συντονιστής από ελληνικής πλευράς στο πρόγραμμα ReMIΧ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα συστήματα αυτά αφορούν τη συγκαλλιέργεια σιτηρών με ψυχανθή και όχι μόνο, αφού σε πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιείται και η ελαιοκράμβη. Στην Ελλάδα, όπως μας κάνει γνωστό ο κ. Δόρδας, εφαρμόζουμε το σύστημα με κριθάρι, βρόμη, βίκο, καλαμπόκι και αναρριχόμενο φασόλι.

Ο σωστός συνδυασμός

Επιπλέον, όπως αναφέρει ο καθηγητής Γεωπονίας, «ο σωστός συνδυασμός των καλλιεργειών είναι πολύ βασικός, προκειμένου να μην υπάρχει “ανταγωνισμός” και να μην περιορίζεται η ανάπτυξη και στα δύο είδη φυτών. Τα ψυχανθή έχουν την ιδιότητα να παρέχουν άζωτο στα σιτηρά, ενώ παράλληλα τα σιτηρά παρέχουν στήριξη στα ψυχανθή που συνήθως “πλαγιάζουν” περισσότερο, προσφέροντας μία αρμονική καλλιέργεια».

Μέσω της εφαρμογής του συγκεκριμένου συστήματος, η καλλιέργεια γίνεται «στην ουσία με βιολογικό τρόπο χωρίς λιπάσματα ή με τη χρήση σημαντικά μικρότερων ποσοτήτων. Έτσι, μειώνονται και οι χρησιμοποιούμενες εισροές για τον παραγωγό. Επίσης, η ποιότητα των παραγόμενων καρπών στα σιτηρά είναι υψηλότερη και εδώ υπάρχουν και συγκεκριμένα παραδείγματα, όπως αυτό της Γαλλίας όπου ο συνδυασμός μαλακού σιταριού με φακή έχει οδηγήσει στην παραγωγή δύο εξ ολοκλήρου βιολογικών προϊόντων (καθώς δεν εφαρμόζονται ούτε εντομοκτόνα ή μυκητοκτόνα), ανεβάζοντας ταυτόχρονα την τιμή και το κέρδος για τον αγρότη», μας εξηγεί ο συντονιστής του προγράμματος ReMIΧ και συμπληρώνει: «Στη Γαλλία, με τη συγκεκριμένη μέθοδο, ο παραγωγός στο μαλακό σιτάρι λαμβάνει μία τιμή γύρω στο ένα ευρώ το κιλό αντί για 20 λεπτά που εκτιμάται το συμβατικό».

Θεσσαλονίκη και Λάρισα

Οι περιοχές πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος εκτείνονται στην Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, ενώ από του χρόνου αναμένονται συνεργασίες με παραγωγούς και στη Λάρισα. «Στο μέλλον, θέλουμε να έρθουμε σε επαφή και με ομάδες παραγωγών, γι’ αυτό θα κάνουμε και μία ενημερωτική ημερίδα την άνοιξη. Τα πρώτα αποτελέσματα του έργου αναμένονται μέσα στο καλοκαίρι του 2018», υπογραμμίζει ο Χρήστος Δόρδας. Να σημειωθεί, τέλος, ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο πρόγραμμα συμμετέχουν 32 εταίροι από τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστρία, την Ελβετία, τη Γερμανία, την Ολλανδία κ.ά.