ΕΛΓΑ Αλεξανδρούπολης: Δηλώσεις ζημιών από τον παγετό για αχλαδιές, κερασιές και ροδιές

Οι παραγωγοί των οποίων οι δενδρώδεις καλλιέργειες (ΑΧΛΑΔΙΑΣ και ΚΕΡΑΣΙΑΣ) έχουν υποστεί ζημιά, από ΠΑΓΕΤΟΥΣ Φεβρουαρίου – Απριλίου 2021, μπορούν να υποβάλουν δηλώσεις ζημιάς. 

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί, των παρακάτω Κοινοτήτων, θα απευθύνονται στην Ανταποκρίτρια ΕΛΓΑ, Θεοδωρίδου Μαρίνα Ισόγειο παλιάς δημαρχίας – Γραμματεία Καθαριότητας, τηλ.: 2551350083.

Οι δηλώσεις θα γίνονται το μεσημέρι: από τις 13:30 και μετά.

  1. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (Αλεξανδρούπολη, Αγνάντια, Αμφιτρίτη, Απαλός, Μαΐστρος, Παλαγία κλπ)

Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων για την Κοινότητα Αλεξανδρούπολης  είναι μέχρι την

Τρίτη 29.6.2021

  1. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΗΣ (Μάκρη, Μεσημβρία, Δίκελλα, Πλάκα)

Θα πρέπει να ενημερώσουν πρώτα τηλεφωνικά.

  1. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΒΑΝΤΑ, ΑΙΣΥΜΗΣ, ΣΥΚΟΡΡΑΧΗΣ

Θα πρέπει να ενημερώσουν πρώτα τηλεφωνικά.

Οι ζημιές αφορούν τις καλλιέργειες: ΑΧΛΑΔΙΑ και ΚΕΡΑΣΙΑ. Οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να έχουν μαζί τους  την Δήλωση Καλλιέργειας έτους 2021.

Τετάρτη 30.6.2021.

Οι ζημιές αφορούν τις καλλιέργειες: ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΑ και ΡΟΔΙΑ

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί, των παρακάτω Κοινοτήτων, θα απευθύνονται στην Ανταποκρίτρια ΕΛΓΑ, Θεοδωρίδου Μαρίνα, Ισόγειο παλιάς δημαρχίας – Γραμματεία Καθαριότητας,

τηλ.: 2551350083.

Οι δηλώσεις θα γίνονται το μεσημέρι: από τις 13:30 έως 16:00

  1. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (Αλεξανδρούπολη, Αγνάντια, Αμφιτρίτη, Απαλός, Μαΐστρος, Παλαγία κλπ)
  2. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΗΣ (Μάκρη, Μεσημβρία, Δίκελλα, Πλάκα)
  3. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΒΑΝΤΑ, ΑΙΣΥΜΗΣ, ΣΥΚΟΡΡΑΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους τη Δήλωση Καλλιέργειας έτους 2021.