ΕΛΓΑ – Προσλήψεις: Τα ονόματα κτηνιάτρων/γεωπόνων σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Συνεχίζονται οι απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζομένων του ΕΛΓΑ

Με ανακοίνωση του ο ΕΛΓΑ πληροφορεί ότι αναρτήθηκαν εδώ οι Πίνακες Κατάταξης της ειδικότητας ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ – ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ της υπ΄αριθμ. ΣΟΧ2/2021, με αριθμ. πρωτ. 14716/29-11-2021 Ανακοίνωσης, για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνο.

  1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

  2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ