ΕΛΓΟ – Δήμητρα: Πιστοποίηση 1.052 νέων Γεωργικών Συμβούλων

Εγκρίθηκαν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, τα αποτελέσματα αξιολόγησης του 2ου εισαγωγικού προγράμματος επιμόρφωσης των υποψηφίων Γεωργικών Συμβούλων με την πιστοποίηση και εγγραφή 1.052 επιτυχόντων στο Μητρώο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, το οποίο πλέον αριθμεί 4.134 εγγεγραμμένους Γεωργικούς Συμβούλους, διαφόρων ειδικοτήτων.
 
Σύμφωνα με τον ΕΛΓΟ: «κατά της απόφασης δύναται να υποβληθεί ένσταση, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ενημέρωση των ενδιαφερομένων».
 
Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ