Η Ελλάδα μείωσε τη χρήση ενέργειας στον αγροτικό τομέα, όχι όμως και το κόστος

kostos-energeias
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Οι προθέσεις και οι σχεδιασμοί έγιναν πράξη και απέφεραν καρπούς, όπως φαίνεται, καθώς, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες που κατάφεραν να μειώσουν τη χρήση της ενέργειας στην αγροτική παραγωγή κατά το διάστημα 2009-2015. Η χρήση της άμεσης ενέργειας στην εκμετάλλευση σε οχήματα και μηχανήματα (συμπεριλαμβανομένων ελκυστήρων, ξηραντηρίων και θερμαντικών σωμάτων), χρησιμοποιώντας καύσιμα ή ηλεκτρική ενέργεια, μειώθηκε κατά 5,5 τόνους ισοδύναμου πετρελαίου στην Ελλάδα ανά στρέμμα.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή επιτροπή, μεταξύ του 2009 και του 2015 παρατηρούνται τόσο θετικές όσο και αρνητικές εξελίξεις στα κράτη-μέλη σχετικά με τη χρήση της ενέργειας στην ΕΕ. Αν και η κατανάλωση μειώθηκε στη Λετονία, την Κροατία, την Πορτογαλία, την Ελλάδα και πολλές άλλες χώρες, αυξήθηκε περισσότερο από 2% ετησίως στο Λουξεμβούργο, την Ουγγαρία, την Κύπρο, το Βέλγιο, την Αυστρία, την Ολλανδία, τη Λιθουανία και τη Γαλλία.

Η μείωση, όμως της χρήσης της ενέργειας, όπως αποτυπώνεται από τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν έφερε και τη μείωση του κόστους παραγωγής στην Ελλάδα.
-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που φτάνουν έως και το 2016, το σύνολο του κόστους των εισροών στην Ελλάδα έφτασε τα 5,188 δισ. ευρώ το 2016, από 4,744 δισ. ευρώ το 2009. Από τα 5,188 δισ. ευρώ, τα 1,075 δαπανήθηκαν για ενέργεια, το κόστος της οποίας παρουσίασε αύξηση από το 2009 μέχρι και το 2016 κατά 178 εκατ. ευρώ. Τα στοιχεία, λοιπόν, φανερώνουν πως οι Έλληνες αγρότες πληρώνουν περισσότερο για ενέργεια, ενώ καταναλώνουν σημαντικά μικρότερες ποσότητες από ό,τι στο παρελθόν.

Διαβάστε σχετικα: Πετρέλαιο και ηλεκτρική ενέργεια πυροδοτούν το κόστος παραγωγής στην Ελλάδα

Τα παραπάνω στοιχεία έρχονται παράλληλα με την προσπάθεια του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) να προτείνει τρόπους προς τους αγρότες των χωρών μελών του να μειώσουν τη χρήση της ενέργειας στις εκμεταλλεύσεις τους. 

Η ανάγκη να χρησιμοποιούνται αποδοτικά οι περιορισμένοι φυσικοί πόροι, να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, να ελαχιστοποιηθεί το ενεργειακό κόστος και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα του τομέα των γεωργικών προϊόντων υπογραμμίζει τη σημασία του θέματος της ενεργειακής απόδοσης. Με ποιους τρόπους, δηλαδή, θα επιτευχθεί η χρήση λιγότερης ενέργειας για την παροχή του ίδιου επιπέδου παραγωγής και υπηρεσιών. Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης της αλυσίδας γεωργικών προϊόντων αποτελεί βασική προτεραιότητα σε πολλές χώρες του ΟΟΣΑ και βασικό στοιχείο στρατηγικών πράσινης ανάπτυξης.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Για να επιτευχθούν, λοιπόν, όλα τα παραπάνω, ο ΟΟΣΑ προτείνει πρακτικές, όπως τη βέλτιστη χρήση των αγροεφοδίων και τη μείωση της απώλειας θρεπτικών ουσιών από το έδαφος, που θα επιτευχθεί μέσω της γεωργίας ακριβείας και της σωστής διαχείρισης του εδάφους.

Αναφέρει πως οι τεχνολογίες που αυξάνουν την ενεργειακή απόδοση μπορούν παράλληλα να βελτιώσουν την παραγωγική διαδικασία, να μειώσουν το κόστος και να δώσουν πρόσβαση σε αγορές που αναζητούν προϊόντα με πιστοποίηση βιωσιμότητας ή ενεργειακών επιδόσεων.

Προτείνει, επίσης, την παραγωγή βιοαερίου από τα υπολείμματα των καλλιεργειών και την κοπριά των ζώων, τη μετάβαση σε καλλιέργειες που χρειάζονται λιγότερα λιπάσματα, αλλά και τη μετάβαση σε συστήματα μειωμένου ή και καθόλου οργώματος. Στα συγκεκριμένα συστήματα επισημαίνει πως μπορεί να υπάρξει μείωση της κατανάλωσης καυσίμων ανάλογα την καλλιέργεια κατά 60%-70% και οι συνολικές επενδύσεις σε μηχανήματα μπορούν να μειωθούν κατά 50%. Ταυτόχρονα, ο Οργανισμός τονίζει πως οι κυβερνήσεις μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης στην αλυσίδα τροφίμων με τη θέσπιση κατάλληλων πολιτικών που θα επιτρέψουν την αύξηση των επενδύσεων και της καινοτομίας.

-Διαφήμιση-
gaia epicheirein congress