Έλλειψη κτηνιάτρων στην Πελοπόννησο

Σοβαρά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στις ΔΑΟΚ της Περιφέρειας Πελοποννήσου από την έλλειψη κτηνιάτρων, που ξεπερνά κατά μέσο όρο το 50%.

Ο αντιπεριφερειάρχης, Νίκωνας Τζινιέρης, μας επεσήμανε ότι «το πρόβλημα άρχισε από το 2010, με την έναρξη της οικονομικής κρίσης, και σύμφωνα με τις αναφορές των αρμόδιων κτηνιάτρων, τα τελευταία χρόνια προκύπτει ιδιαίτερα μεγάλη αύξηση των πληθυσμών παραγωγικών ζώων, με συνέπεια οι εναπομείναντες κτηνίατροι να ανταποκρίνονται με δυσχέρεια στις ανάγκες που διαμορφώνονται».

Ο μειωμένος αριθμός κτηνιάτρων οδηγεί στις απολύτως αναγκαίες ενέργειες, όπως είναι η παρουσία τους στα σφαγεία, ενώ απουσιάζουν από μία σειρά άλλων υποχρεώσεων, όπως από τον έλεγχο των επιχειρήσεων και τη δημιουργία προγραμμάτων για την εξυγίανση των ζώων.

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Παναγιώτης Νίκας, δήλωσε ότι, με βάση όσα έχουν γίνει γνωστά, η προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά προσλήψεις σε περιφέρειες και δήμους προβλέπει περί τους έντεκα κτηνιάτρους, ωστόσο ακόμα δεν είναι γνωστό ποιες περιοχές αφορά η κατανομή των εν λόγω θέσεων.