Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα: Μαθήματα για τη σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου σε μικρές επιχειρήσεις

Σύντομα ψηφιακά μαθήματα, με σκοπό να βοηθήσει πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου επιχειρηματικού σχεδίου, προσφέρει η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα(HDB), που στη συνέχεια θα μπορεί να αξιοποιηθεί για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης από τα προγράμματα της HDB.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση στο πλαίσιο του συμβουλευτικού της ρόλου, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, με τη χρήση σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων, προσφέρει με απλά και κατανοητά βήματα, έναν σύντομο online οδηγό HDB, ώστε ο επισκέπτης της ιστοσελίδας να συντάξει το δικό του επιχειρηματικό σχέδιο, να το αξιολογήσει και να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της υλοποίησής του.

Στόχος είναι η παράθεση όλων των βασικών πληροφοριών και εννοιών για κάθε ενδιαφερόμενο που θέλει να προχωρήσει στη δημιουργία της δικής του επιχείρησης ή απλώς θέλει να αυξήσει και να βελτιώσει την υφιστάμενη επιχείρηση ή που απλά επιθυμεί να αποκτήσει κάποιες βασικές γνώσεις στον τομέα της επιχειρηματικότητας.