Ελπιδοφόρα η αντικατάσταση των αντιβιοτικών με πρόσθετα ζωοτροφών

Έρευνα διεθνούς οργανισμού

Ελπιδοφόρα η αντικατάσταση των αντιβιοτικών με πρόσθετα ζωοτροφών

Η συνετή χρήση των αντιβιοτικών στις εκτροφές αποτελεί σημαντική παράμετρο για την αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, δεδομένου ότι η υπερβολική και η μη ενδεδειγμένη χρήση τους στα ζώα συνδέεται άμεσα με την επιτάχυνση της ανάπτυξης και της διασποράς ανθεκτικών παθογόνων μικροοργανισμών. Επομένως, ο περιορισμός της χρήσης των αντιβιοτικών αποτελεί καίριας σημασίας άξονα της στρατηγικής της ΕΕ, που πρέπει να εφαρμόσουν τα κράτη-μέλη, ώστε να προληφθεί η περαιτέρω διάδοση της ανθεκτικότητας και να διαφυλαχθεί η ικανότητα καταπολέμησης μικροβιακών λοιμώξεων.

Σε αυτό το πλαίσιο κινήθηκε η 36σελιδη έρευνα του διεθνούς οργανισμού Pew Charitable Trusts, η οποία ανατέθηκε σε ομάδα ερευνητών από πανεπιστήμια των ΗΠΑ και της Γάνδης στο Βέλγιο, με στόχο την εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων για τη χρήση αντιβιοτικών στις εκτροφές.

Η ομάδα των επιστημόνων συνέταξε και ανέλυσε επιστημονικά στοιχεία, ενώ παράλληλα διεξήγαγε μια σειρά συνεντεύξεων, με στόχο να παράσχει σημαντικές πληροφορίες στον χώρο των ζωοτροφών, που θα χρησιμεύσουν ως εργαλείο αλλαγής της μέχρι σήμερα κατάστασης στον κλάδο. Αν και τα αποτελέσματα, που αφορούν τα πρόσθετα ζωοτροφών για την αντικατάσταση των αντιβιοτικών (AGPs), είναι ελπιδοφόρα, η έκθεση καταλήγει πως θα πρέπει να διεξαχθούν επιπρόσθετες έρευνες κάτω από ρεαλιστικά σενάρια παραγωγής.

Στη μελέτη επισημαίνεται, επίσης, ότι η επιτυχία των εναλλακτικών λύσεων στα αντιβιοτικά αποτελεί μόνο ένα μέρος ενός ολοκληρωμένου προγράμματος διαχείρισης της υγείας των ζώων, που στοχεύει κυρίως στην πρόληψη ασθενειών και όχι στη θεραπεία λοιμώξεων.

«Η έκθεσή μας εστιάστηκε στα επιστημονικά στοιχεία για την αποτελεσματικότητα των διάφορων προϊόντων», λέει ο Karin Hoelzer, ανώτερος αξιωματικός σε προγράμματα υγείας, ο οποίος προσθέτει πως «αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν άλλοι παράγοντες, εκτός από την αποτελεσματικότητα, που πρέπει να ληφθούν υπόψη, όσον αφορά τη χρήση εναλλακτικών προϊόντων, όπως οι προκλήσεις για την κυκλοφορία των προϊόντων αυτών στην αγορά».
 
Παράλληλα, η μελέτη δείχνει ότι οι εταιρικές σχέσεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα θα βελτιώσουν την ενσωμάτωση των εναλλακτικών προϊόντων στη γενική διαχείριση των αγροκτημάτων μέσω δοκιμών σε πραγματικές συνθήκες και θα προσδώσουν μεγαλύτερο κύρος στην έρευνα.
 
Η ομάδα των επιστημόνων, που συμμετείχαν στην έρευνα του Pew Charitable Trusts, εξέδωσε, επίσης, μια ξεχωριστή έκθεση, που εξετάζει «τις στρατηγικές της εκμετάλλευσης για τη μείωση των παθογόνων στο κρέας και στα πουλερικά».

Ο παρακάτω πίνακας παρέχει μια περίληψη αποτελεσματικότητας των πρόσθετων ζωοτροφών για την αντικατάσταση των αντιβιοτικών με βάση μια συνολική ανασκόπηση της επιστημονικής βιβλιογραφίας και των εμπειρογνωμόνων για κάθε ένα από τα σημαντικότερα ζωικά προϊόντα που παράγουν πρωτεΐνες.