Εναλλακτικές μορφές επιμόρφωσης

Η «Τροφώνια ακαδημία» είναι μία ανοιχτή εκπαιδευτική δομή, ένα είδος λαϊκού πανεπιστημίου στην πόλη της Λιβαδειάς. Μπορεί ο καθένας να προσέλθει χωρίς περιορισμούς και με τη διαδικασία της αυτενέργειας να αποκτήσει το αγαθό της γνώσης. Ο κύκλος των μαθημάτων ολοκληρώνεται σε ένα εξάμηνο και τα μαθήματα πραγματοποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Ο τρόπος εκπαίδευσης δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να ανταποκρίνονται στη διπλή ιδιότητα του μαθητή και του δασκάλου και τα μαθήματα να αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Για την τρέχουσα περίοδο έχει ξεκινήσει ο κύκλος της θεματικής ενότητας για την Κωπαΐδα, «Κωπαΐδα-Το φυσικό και ανθρωπογενές σύστημα», όπως είναι ο τίτλος του κύκλου σπουδών. Τα θέματα που παρουσιάζονται έχουν σχέση με τη γεωλογική εξέλιξη της λίμνης από τα βάθη των αιώνων μέχρι και σήμερα. Παρουσιάζονται τα ποτάμια της λίμνης και ο ρόλος τους στην ανάπτυξη των κοινωνιών. Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν όλες τις παράλιες πόλεις, τους οικισμούς, καθώς και τα κάστρα που δημιουργήθηκαν μέσα στην ιστορία.

Άρδευση

Η χλωρίδα και η πανίδα της λίμνης είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο στο οποίο παρουσιάζονται διάφορα είδη, πολλά από τα οποία ενδημούν ακόμη και σήμερα. Τα αποστραγγιστικά έργα της Κωπαΐδας από τους πρώτους κατοίκους της περιοχής αποτελούν τη συνεχή αναζήτηση νέων τεχνολογιών και μεθόδων για την καλύτερη αξιοποίηση των εδαφών και του νερού. Σημαντική αναφορά γίνεται στα σύγχρονα αποστραγγιστικά έργα από το 1830 έως και το 1931. Φτάνοντας στη σύγχρονη εποχή, οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να εμβαθύνουν ακόμα περισσότερο τις γνώσεις τους στις σύγχρονες καλλιέργειες, όπως για το βαμβάκι και την αξιοποίησή του. Παράλληλα, ενημερώνονται για τους νέους τρόπους άρδευσης των καλλιεργειών, για τη δυνατότητα εφαρμογής εναλλακτικών καλλιέργειών, καθώς και για την επίδραση που έχει η αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων και άλλων αγροχημικών στο περιβάλλον.

Ο κύκλος των μαθημάτων κλείνει με τον ρόλο της Κωπαΐδας στη λογοτεχνία και τον κινηματογράφο και αξιολογείται το μέλλον της περιοχής μέσα από ολοκληρωμένες προτάσεις για την καλύτερη αξιοποίηση των αρχαιολογικών χώρων, τις φυσικές ομορφιές, τα αρχαία μεταλλεία, τις νέες καλλιέργειες και άλλα.