Έναρξη υποβολής αιτήσεων για τη Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας

Την έναρξη του νέου κύκλου υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στη δομή της Θερμοκοιτίδας Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας, του Κέντρου Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, με δυνατότητα ενσωμάτωσής του είτε στο Πρόγραμμα Υποστήριξης, είτε στο Πρόγραμμα Φιλοξενίας, ανακοίνωσε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ).

Νεοφυείς επιχειρήσεις και επιχειρηματικές ομάδες μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους έως τις 15 Ιανουαρίου 2021.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε:

✱ Φυσικά πρόσωπα, επιχειρηματικές ομάδες ή νεοφυείς επιχειρήσεις με μία συγκεκριμένη καινοτόμο επιχειρηματική ιδέα, υπηρεσία ή προϊόν προς ανάπτυξη.

✱ Ομάδες αποφασισμένες να εργαστούν πάνω στην υποβαλλόμενη επιχειρηματική ιδέα και τη μετουσίωσή της σε επιτυχημένη νεοφυή επιχείρηση.

✱ Τα μέλη της ομάδας να είναι τουλάχιστον 18 ετών.

Στο πρόγραμμα υποστήριξης οι υπηρεσίες που παρέχονται στους συμμετέχοντες είναι οι εξής:

1. Συμβουλευτικές υπηρεσίες (business planning, marketing planning, νομικά, λογιστικά θέματα κ.ά.).

2. Εξειδικευμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης/κατάρτισης.

3. Ενέργειες δικτύωσης για τη στήριξη των επιχειρηματικών ομάδων.

4. Πρόσβαση σε χώρους συναντήσεων στο κτήριο της Θερμοκοιτίδας.

Στις ομάδες οι οποίες εντάσσονται στο πρόγραμμα υποστήριξης δεν παρέχεται φιλοξενία στον χώρο της θερμοκοιτίδας.

Στο πρόγραμμα φιλοξενίας οι υπηρεσίες που παρέχονται στους συμμετέχοντες είναι οι εξής:

1. Φιλοξενία των ομάδων στους χώρους της θερμοκοιτίδας.

2. Σύγχρονο περιβάλλον λειτουργίας, με κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους γραφείων, χώρους συναντήσεων και κοινόχρηστους χώρους.

3. Σύγχρονες υποδομές και παροχή εξοπλισμού.

4. Υπηρεσίες φύλαξης, καθαριότητας και γραμματειακής υποστήριξης.

5. Επιπρόσθετα, εξασφαλίζεται η κάλυψη πάγιων λειτουργικών δαπανών, αναλώσιμων και λοιπών εξόδων.

 

Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπορεί να βρει κάθε ενδιαφερόμενος στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα της Θερμοκοιτίδας Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας.