Ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός φιλοδοξεί να οδηγήσει τις εξελίξεις στις ζωοτροφές

Ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός για τις ζωοτροφές, με έδρα τις Βρυξέλλες, βρίσκεται ένα βήμα πριν από την πλήρη ενεργοποίησή του. Όπως ανακοίνωσε πρόσφατα το «Διεθνές Ινστιτούτο Ανάλυσης Κύκλου Ζωής των Ζωοτροφών» (αγγλιστί Global Feed LCA Institute), ή GFLI, βρίσκεται ένα βήμα πριν από την πλήρη ενεργοποίησή του, απευθύνοντας μάλιστα κάλεσμα σε ενδιαφερόμενα μέλη για τη διεύρυνσή του. Το Ινστιτούτο φιλοδοξεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην καταγραφή όλων των στοιχείων που συνδέονται με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του τομέα των ζωοτροφών.

Μέλη του GFLI είναι σημαντικοί φορείς της βιομηχανίας των ζωοτροφών. Μεταξύ αυτών, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Bιομηχανιών Σύνθετων Ζωοτροφών (FEFAC), η Ομοσπονδία Ιχθυοτροφών Νορβηγίας (NSF) και ο Aμερικανικός Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ζωοτροφών (AFIA).

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, «το GFLI είναι ένα ανεξάρτητο ινστιτούτο για τη βιομηχανία των ζωοτροφών και των ζωικών πρωτεϊνών, με στόχο τη δημιουργία μιας ανοιχτής βάσης δεδομένων για την ανάλυση του κύκλου ζωής των ζωοτροφών. Θα δημιουργήσει ένα εργαλείο για να υποστηρίξει το έργο μιας ουσιώδους εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προϊόντων σίτισης των ζώων και θα κινητοποιήσει διαδικασίες συνεχούς βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων των αλυσίδων παραγωγής των ζωοτροφών και των ζωικών πρωτεϊνών».

Όπως δήλωσε ο Nick Major, αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του GFLI και πρόεδρος της FEFAC, «η εκτίμηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τη ζωική παραγωγή θα πρέπει να βασίζεται σε γεγονότα και στοιχεία. Για να είναι αξιόπιστη, είναι σημαντικό να θεσπιστεί μια κοινή μεθοδολογία και μια κοινή βάση δεδομένων.

Γνωρίζουμε ότι ένα μεγάλο μέρος από τις εκπομπές της παραγωγής ζωοτροφών προέρχονται από την επεξεργασία και την αποθήκευση πρώτων υλών. Χωρίς μια αξιόπιστη βάση δεδομένων για τις πρώτες ύλες με την πιο ευρεία εκμετάλλευση θα είναι αδύνατον να υπολογιστεί με ακρίβεια το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της βιομηχανίας».