Ενιαία Αλιευτική Ζώνη η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Ως μια Ενιαία Αλιευτική Ζώνη εσωτερικών υδάτων (λίμνες και ποτάμια) ορίζονται, με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όλες οι περιφερειακές ενότητες της περιοχής, διεκδικώντας, ταυτόχρονα, πόρους μέσα από το πρόγραμμα «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια & Θάλασσα 2021-2027».

Μετά από σχετική πρόσκληση του ΥΠΑΑΤ, την πρόταση της οποίας επεξεργάζονται οι Αναπτυξιακές Εταιρείες της Φλώρινας, των Γρεβενών και η ΑΝΚΟ, που είναι επικεφαλής εταίρος, η Δυτική Μακεδονία θα αποτελεί τη μοναδική Αλιευτική Ζώνη Εσωτερικών Υδάτων της χώρας μας.

«Είναι πρόγραμμα που έτρεχε εδώ και αρκετά χρόνια παράλληλα με το Leader, όμως είναι η πρώτη φορά που παίρνουμε μέρος σε μια τέτοια διαδικασία ώστε να καταθέσουμε πρόταση μετά τη χάραξη των θαλάσσιων εθνικών ζωνών. Στα προηγούμενα προγράμματα συμμετείχαν 26 Αναπτυξιακές από τις 50 και επειδή η περιφέρεια δεν έχει θάλασσα δεν μπορούσαμε να “αλιεύσουμε” κονδύλια» επισημαίνει ο συντονιστής τοπικής δράσης του Leader στην ΑΝΦΛΩ, Γιώργος Γαζέας.

Όπως αναφέρει, σε συνεργασία με τις άλλες αναπτυξιακές, θα διεκδικήσουν πόρους από το ΥΠΑΑΤ για έργα που μπορούν να βοηθήσουν τους αλιείς ή δημόσια έργα όπως π.χ. προβλήτες, χάραξη ποταμών και λιμνών, έργων κοντά σε λίμνες, επενδύσεις και γενικότερα πολιτικές ενθάρρυνσης της γαλάζιας οικονομίας, ώστε να προωθηθεί η ανάπτυξη της αλιείας, των υδατοκαλλιεργειών, του πολιτισμού και του τουρισμού, στις λίμνες και στα ποτάμια της Δυτικής Μακεδονίας.

«Στην ουσία, το υπουργείο έχει χαράξει 14 σχέδια και ζητά τη συνεργασία των αναπτυξιακών, δίνοντας την προοπτική να εργαστούμε στα εσωτερικά ύδατα», υπογραμμίζει ο κ. Γαζέας και καταλήγει: «Ακόμη και στον Άξονα 3, που παλαιότερα μπορούσαμε να επιδοτήσουμε περιοχές που έχουν αλιευτική δραστηριότητα, δεν μπορούσαμε όμως να βοηθήσουμε στην πράξη τους αλιείς μας, γιατί υπήρχαν δράσεις που δεν σχετίζονταν με την αλιεία. Τώρα είναι η πρώτη φορά που θα τους βοηθήσουμε και πρακτικά, όπως για παράδειγμα στην αγορά μηχανικού εξοπλισμού για τη συντήρηση των αλιευτικών σκαφών τους».