Ενημερωτικές δράσεις από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης

Ενημερωτικές δράσεις από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης

Με στοχευμένες ενημερωτικές ενέργειες και στις παραλίες, η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) συνεχίζει τη δράση της. Συγκεκριμένα, η ΕΕΑΑ αναφέρει ότι έχει θέσει ως μία από τις βασικές προτεραιότητές της, την ενημέρωση του κοινού για την ανακύκλωση και τη διαμόρφωση ενεργούς περιβαλλοντικής συνείδησης. Στο πλαίσιο αυτό, συνέχισε και το καλοκαίρι την πραγματοποίηση σχετικών δράσεων ευαισθητοποίησης ανά την Ελλάδα.

Το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου, ειδική ομάδα ενημέρωσης της ΕΕΑΑ, σε συνεργασία με τους αντίστοιχους δήμους, επισκέφθηκε πολυσύχναστες παραλίες της Αττικής και της Χαλκιδικής.

Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων αυτών, το κοινό είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για το πώς συμμετέχουμε σωστά στην ανακύκλωση συσκευασιών στο μπλε κάδο, μέσω διαδραστικών και πρωτότυπων παιχνιδιών σχετικά με την ανακύκλωση συσκευασιών, ενώ οι συμμετέχοντες κέρδισαν συμβολικά δώρα.

Συνολικά, ενημερώθηκαν πάνω από 10.000 άτομα σε Αττική και Χαλκιδική.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, οι συγκεκριμένες ενέργειες αποτελούν μέρος του ευρύτερου προγραμματισμού της ΕΕΑΑ για την ενημέρωση του κοινού για την ανακύκλωση και την ανάδειξή της ως μέρος μίας αποτελεσματικής λύσης στη διαχείριση των απορριμμάτων συσκευασίας.

«Αναγνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο που παίζει η συνεχής εκπαίδευση, η ΕΕΑΑ, πάντα σε συνεργασία με τους δήμους, θα συνεχίσει ανάλογες ενημερωτικές δράσεις και στο μέλλον», όπως τονίζεται στην ανακοίνωση.