Ενισχύσεις για προστασία μελισσοσμηνών

Τα τρία κριτήρια επιλεξιμότητας της εκμετάλλευσης.
10/07/2024
2' διάβασμα
enischyseis-gia-prostasia-melissosminon-326034
Flying honey bees into beehive. Gathering pollen on meadow. Macro shot, low depth of focus.

Διευκρινίσεις όσον αφορά τα κριτήρια επιλεξιμότητας των προς ένταξη κυψελών/παραφυάδων, στο πλαίσιο της Παρέμβασης Π3-70-1.6 «Ενισχύσεις για την ανάληψη πρόσθετων γεωργοπεριβαλλοντικών υποχρεώσεων από τους μελισσοκόμους για την προστασία των μελισσοσμηνών και την ενίσχυση της βιοποικιλότητας» δίνει τροποποιητική της προδημοσίευσης της πρόσκλησης από το ΥΠΑΑΤ.

Πιο αναλυτικά, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι οι αιτούμενες προς ένταξη κυψέλες/παραφυάδες πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια επιλεξιμότητας:

  • Να είναι δηλωμένες στην ΕΑΕ 2024 του υποψηφίου.
  • Να κατέχονται νόμιμα κατά την ένταξη, και για κάθε έτος, καθ’ όλη την περίοδο δέσμευσης.
  • Να μην περιλαμβάνονται σε ενεργή σύμβαση με ΟΕ&Π από την 1η Ιανουαρίου 2023 μέχρι και τη 15η Ιουνίου 2024.

Σημειώνεται ότι δεν είναι επιλέξιμες οι εκμεταλλεύσεις που είναι ενταγμένες στη Δράση 11.1.2 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη μελισσοκομία» ή στη Δράση 11.2.2 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη μελισσοκομία» του Μέτρου 11 «βιολογική γεωργία» του ΠΑΑ 2014-2022.

Για να κριθούν οι ενδιαφερόμενοι ως δικαιούχοι πρέπει:

  • Να είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών κάτοχοι μελισσοκομικής ταυτότητας και εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο, που κατέχουν από 20 και πάνω κυψέλες/παραφυάδες.
  • Οι εκμεταλλεύσεις τους να μην είναι ενταγμένες στο σύστημα ελέγχου της βιολογικής γεωργίας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 848/2018, μέσω σύμβασης με Οργανισμό Πιστοποίησης και Ελέγχου, από την 1η Ιανουαρίου 2023 μέχρι και τη 15η Ιουνίου 2024.
  • Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης στήριξης είναι να έχει προηγηθεί από τους υποψηφίους η υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2024.

Υπενθυμίζεται ότι οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν συνάψει σύμβαση με ΟΕ&Π από τις 16 Ιουνίου 2024 έως και τις 30 Ιουνίου 2024. Σημειώνεται ότι η πρόσκληση αναμένεται να ενεργοποιηθεί έως το τέλος του έτους.