Η ενίσχυση των 14.000 ευρώ είναι επιχειρηματικό σχέδιο;

Η ενίσχυση των 14.000 ευρώ είναι επιχειρηματικό σχέδιο;

Κρίγκας από Ρίζες Τεγέας

Για το Μέτρο 6.3 «Στήριξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» είναι απαραίτητη η εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου με συγκεκριμένες προδιαγραφές, ώστε να μπορεί ο δικαιούχος να λάβει την ενίσχυση των 14.000 ευρώ. Σχετικά με το τι πρέπει να περιλαμβάνει το σχέδιο αυτό έχει γραφτεί σχετικά σε προηγούμενο άρθρο της «ΥΧ». Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το άρθρο στο ypaithros.gr.