Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Ξεκινούν οι αιτήσεις για ενίσχυση μικρών τουριστικών μονάδων
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Ανακοινώθηκε η Προκήρυξη της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα του Τουρισμού μέσω της δημιουργίας Νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων.

-Διαφήμιση-
Corteva agriculture

Προϋπολογισμός δράσης:120 εκ.ευρώ για το σύνολο των περιφεριών της χώρας.

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: Από 25.000,00 € έως 400.000,00 €.

Ποσοστό επιχορήγησης: Ορίζεται κατά μέγιστο στο 45% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Στη περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού το ποσοστό χρηματοδότησης μπορεί να ανέλθει σε 50%.

Ενδεικτικές Επιδοτούμενες Δαπάνες: 

  • Κτήρια, εγκαταστάσεις & Περιβάλλων χώρος
  • Μηχανήματα – Εγκαταστάσεις & Εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος & εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος ,
  • Πιστοποίηση Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης
  • Προβολή – Προώθηση, Συμμετοχή σε εκθέσεις
  • Δαπάνες τεχνικών μελετών μηχανικού, φοροτεχνικού και νομικού συμβούλου,
  • Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού
  • Σύνταξη και παρακολούθηση υλοποίησης Επενδυτικού Σχεδίου

Έναρξη υποβολών: 18/12/2017

Λήξη υποβολών: 28/03/2018

-Διαφήμιση-
Αγροτική Καινοτομία - Γεωργικές Συμβουλές