Ένταξη 79 έργων στο LEADER Ηρακλείου

Ένταξη 79 έργων στο LEADER Ηρακλείου

Την ένταξη στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 εβδομήντα εννέα ιδιωτικών επενδύσεων, στο πλαίσιο των τοπικών προγραμμάτων Leader Ηρακλείου και Μεσαράς, συνολικής δημόσιας δαπάνης 12.615.357 ευρώ, υπέγραψε ο περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης.

Έτσι ανοίγει ο δρόμος για την υλοποίηση των έργων, τα οποία αναμένεται να συμβάλουν σημαντικά στην αναβάθμιση τοπικών επιχειρήσεων, παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και στη βελτίωση του οικονομικού κεφαλαίου σε ολόκληρη την περιοχή των δύο τοπικών προγραμμάτων Leader της Αναπτυξιακής Ηρακλείου.

Πρόκειται για ιδιωτικές επενδύσεις  στον τομέα της μεταποίησης – τυποποίησης αγροτικών προϊόντων, των εναλλακτικών μορφών τουρισμού και της διαμονής, της παροχής υπηρεσιών στον τομέα του πολιτισμού και των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού, των εργαστηρίων – βιοτεχνιών κλπ.

Στο πρόγραμμα του Ηρακλείου εντάσσονται 61 ιδιωτικά έργα, με συνολική δημόσια δαπάνη 9.073.520 ευρώ, ενώ από εκείνο της Μεσαράς εντάσσονται 18 ιδιωτικά έργα, με συνολική δημόσια δαπάνη 3.541.836 ευρώ.

Τις επόμενες μέρες οι δικαιούχοι θα κληθούν να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία υπογραφής των συμβάσεων με την Αναπτυξιακή Ηρακλείου, για την υλοποίηση των πράξεων. Οι αποφάσεις ένταξης των πράξεων έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Ηρακλείου (www.anher.gr).

Πηγή: ert.gr