Ένταξη ιδιωτικών έργων τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER στην Ηλεία

Το πράσινο φως πήραν τα 56 ιδιωτικά έργα συνολικού προϋπολογισμού 13.906.267,69 ευρώ και δημόσιας δαπάνης 7.715.182,47 ευρώ, της 1ης Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Ηλείας. Τα έργα που εντάσσονται αφορούν διάφορους τομείς της οικονομίας, όπως μονάδες εναλλακτικού τουρισμού, μονάδες μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, μικρές βιοτεχνίες, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών κ.λπ.

Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι επενδυτές θα κληθούν από την Αναπτυξιακή Ολυμπίας για την υπογραφή σύμβασης, ώστε να ξεκινήσουν οι πληρωμές. Σημειώνεται, επίσης, ότι υπολείπεται η ένταξη και κάποιων ακόμη έργων συμπληρωματικά, αμέσως μετά την έκδοση των σχετικών αποφάσεων και των απαιτούμενων διαδικασίων.

Την ίδια ώρα, παράταση πήρε το τοπικό Leader Αλιείας και Θάλασσας μέχρι τις 13 Νοεμβρίου.