Ένταξη της Κτηνοτροφικής Σόγιας στο καθεστώς Συνδεδεμένης Ενίσχυσης των Πρωτεϊνούχων Κτηνοτροφικών Φυχανθών ζητάει το ΓΕΩΤΕΕ

Την ένταξη της Κτηνοτροφικής Σόγιας στο καθεστώς της Συνδεδεμένης Ενίσχυσης των Πρωτεϊνούχων Κτηνοτροφικών Φυχανθών, ζητάει με επιστολή του από το ΥΠΑΑΤ, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΓΕΩΤ.Ε.Ε.:

«Η Σόγια αποτελεί ένα σημαντικό προϊόν, χρησιμοποιούμενο κυρίως στην κτηνοτροφία. Η άσκηση πετυχημένης κτηνοτροφίας εξαρτάται, σε πολύ μεγάλο βαθμό, από τη χρήση πρωτεϊνούχων ζωοτροφών φυτικής προέλευσης, οι οποίες προέρχονται κυρίως από σόγια εισαγόμενη από τη Βραζιλία, τις ΗΠΑ και λιγότερο από Ευρωπαϊκές χώρες, αφού δεν υπάρχει αυτάρκεια στην Ε.Ε. για αυτό το προϊόν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη Βραζιλία και στις ΗΠΑ καλλιεργείται κυρίως γενετικώς τροποποιημένη Σόγια με ότι αυτό συνεπάγεται. Στη χώρα μας οι λίγες καλλιεργούμενες εκτάσεις σόγιας προορίζονται κυρίως για την παραγωγή σογιέλαιου με κατεύθυνση στην παραγωγή βιοντίζελ.

Σύμφωνα με πρόσφατα οικονομικά στοιχεία, στην Ελλάδα εισάγονται περίπου 320.000 τόνοι σπόρου σόγιας και 350.000 τόνοι σογιάλευρου, αξίας περίπου 250 εκατ. ευρώ. Η σχεδόν εξ ολοκλήρου εξάρτηση μας από εισαγόμενες ζωοτροφές υψηλής πρωτεϊνικής αξίας καθιστά την ανάπτυξη του κλάδου της κτηνοτροφίας προβληματική λόγω των αυξητικών τάσεων στις τιμές των ζωοτροφών, οι οποίες εντείνονται σε περιόδους κρίσεων, δημιουργώντας σοβαρούς κινδύνους για την αυτάρκεια της χώρας σε πρωτεϊνούχες ζωοτροφές. Η υψηλή πρωτεϊνική περιεκτικότητα της σόγιας (>39% σε σύγκριση με αυτήν των εγχώριων ψυχανθών (21%-29%), αλλά και της υψηλής περιεκτικότητας της σε αμινοξέα καθιστούν την καλλιέργεια αυτή υψηλής σημαντικότητας όχι μόνο για την κτηνοτροφία.

Η ιδιότητα της σόγιας ως ψυχανθές να δεσμεύει άζωτο από την ατμόσφαιρα και να εμπλουτίζει συγχρόνως το έδαφος με αυτό, την καθιστά μία καλλιέργεια με χαμηλές απαιτήσεις σε αζωτούχο λίπανση και παράλληλα μπορεί να αποτελέσει μία αξιόπιστη εναλλακτική καλλιέργεια σε προγράμματα αμειψισποράς ειδικότερα τώρα με την εφαρμογή της νέας ΚΛΠ και σε σχέση με τις απαιτήσεις αιρεσιμότητες που αυτή επιβάλλει (ΚΓΠΚ 7: «Αμειψισπορά σε αρόσιμη γη»). Παράλληλα συντελεί και στον στόχο μείωσης των λιπασμάτων στο πλαίσιο της «πράσινης συμφωνίας».

Στην Ελλάδα η σόγια άρχισε να καλλιεργείται τα τελευταία 15 χρόνια. Οι περισσότερες καλλιέργειες εντοπίζονται στη Βόρεια Ελλάδα και στην περιοχή του Παραρτήματος μας, με τάση μείωσης όμως τα τελευταία χρόνια. Στον παρακάτω πίνακα (πηγή ΟΠΕΚΕΠΕ) φαίνονται οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις στη χώρα μας ανάλογα με τη χρήση στην οποία απευθύνονται: 

Έτος

Είδος Καλλιέργειας (στρ)

Σύνολο

Ενεργειακή

Ελαιούχος

Κτηνοτροφική

2018

29.974

656

5.880

36.510

2019

27.356

512

6.422

34.290

2020

23.395

495

4.977

28.867

2022

8.800

777

10.680

20.257

Κατά την εφαρμογή της προηγούμενης ΚΛΠ 2014-2020 αλλά και την μεταβατική περίοδο 2021-2022 οι καλλιεργητές της κτηνοτροφικής Σόγιας ελάμβαναν συνδεδεμένη ενίσχυση ως πρωτεϊνούχο ψυχανθές παρόμοια με την Μηδική, τον Βίκο κλπ..

Στο Σ.Σ.ΚΛΠ 2023-2027 προβλέπεται η παροχή συνδεδεμένης ενίσχυσης σε πρωτεϊνούχα Κτηνοτροφικά Φυχανθή αιτιολογώντας την παροχή της συγκεκριμένης ενίσχυσης με τα παρακάτω:

«Η αύξηση των εκτάσεων με πρωτεϊνούχα φυτά αποτελεί εθνική επιλογή, τόσο για περιβαλλοντικούς, όσο και για οικονομικούς λόγους (μείωση της εξάρτησης από εισαγωγές ζωοτροφών από τρίτες χώρες).

Πρόκειται για συνδεδεμένες ενισχύσεις σε πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, οι οποίες στοχεύουν στην βελτίωση τόσο της οικονομικής βιωσιμότητας (economic sustainability), όσο και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας (environmental sustainability) των εκμεταλλεύσεων που τις καλλιεργούν. Οι καλλιέργειες αυτές είναι εξαιρετικά φιλοπεριβαλλοντικές, αφού συμβάλλουν στη μείωση των νιτρικών λιπασμάτων, λόγω αυξημένης δέσμευσης αζώτου στις ρίζες τους.

Οι πρωτεϊνούχες αυτές καλλιέργειες προορίζονται για την παραγωγή ζωοτροφών, συμβάλλοντας έτσι και στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της κτηνοτροφίας, με μείωση του κόστους παραγωγής των κτηνοτροφικών προϊόντων, με μείωση της εξάρτησης της διατροφής των ζώων από εισαγόμενες – από τρίτες χώρες – πρωτεϊνούχες ζωοτροφές, βελτίωση της βιωσιμότητας των εκμεταλλεύσεων (economic sustainability) και συνακόλουθα στην παραμονή κτηνοτρόφων στην ύπαιθρο (social sustainability).

Τα πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή είναι εξαιρετικά φιλοπεριβαλλοντικές καλλιέργειες, αφού συμβάλλουν στη μείωση των νιτρικών λιπασμάτων, λόγω αυξημένης δέσμευσης αζώτου στις ρίζες τους.»

Όμως στα Πρωτεϊνούχα Κτηνοτροφικά Φυχανθή του Σ.Σ. Κ.Λ.Π. 2023-2027 περιλαμβάνει μόνο τον Βικό, το Λούπινο, το Ρόβη, το κτηνοτροφικό Μπιζέλι, Λαθούρι, Ρεβύθι και Κουκί.

Δυστυχώς για λόγους που δεν αιτιολογούνται έχει αφαιρεθεί σε σχέση με την προηγούμενη ΚΑΠ η Κτηνοτροφική Σόγια.

Η κτηνοτροφική σόγια όμως καλύπτει με το παραπάνω, όλες τις παραπάνω απαιτήσεις που αναφέρονται στο ΣΣ ΚΛΠ 2023-2027, ως αιτιολόγηση για την ύπαρξη της συγκεκριμένης Συνδεδεμένης Ενίσχυσης και επιπλέον είναι όπως αναφέρουμε στην αρχή η αποδοτικότερη σε περιεκτικότητα πρωτεϊνης καλλιέργεια ψυχανθών. Για την εισαγωγή της δε από τρίτες χώρες η χώρα μας ξοδεύει σημαντικά συναλλαγματικά αποθέματα (250 εκατ. ετησίως) ποσό που επιβαρύνει σημαντικά το εμπορικό της ισοζύγιο.

Αξιότιμοι κύριοι

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω ζητούμε την επανένταξη της καλλιέργειας της Κτηνοτροφικής Σόγιας στο καθεστώς της Συνδεδεμένης Ενίσχυσης του τομέα των Πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών Ψυχανθών. Ενέργεια που θα ενθαρρύνει τους Έλληνες παραγωγούς να αυξήσουν τις καλλιεργούμενες εκτάσεις με αυτήν αλλά συγχρόνως θα μειώσει και το κόστος παραγωγής των Ελλήνων κτηνοτρόφων.

Τέλος, θα επιφέρει και θετικά οικονομικά αποτελέσματα τόσο στις τοπικές οικονομίες όσο και στην Ελληνική οικονομία γενικότερα».