Έντομα απειλούν την καλλιέργεια του φιστικιού

-Διαφήμιση-

Η μη έγκαιρη καταπολέμηση του εντόμου της ψύλλας σε συνδυασμό με τις παρατεταμένες ξηροθερμικές συνθήκες, που επικράτησαν την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο, είχαν ως αποτέλεσμα την εξέλιξη του πληθυσμού σε υψηλά επίπεδα σε αρκετές περιοχές, καταγράφει το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου.

Συγκεκριμένα, τονίζει ότι το έντομο διαχειμάζει ως ενήλικο σε ρωγμές του φλοιού, κάτω από πεσμένα φύλλα και σε άλλες προφυλαγμένες θέσεις του δενδρώνα. Για τη μείωση του διαχειμάζοντος πληθυσμού, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις έντονων προσβολών, συνιστάται ψεκασμός με ένα εγκεκριμένο για την καλλιέργεια ακμαιοκτόνο σε συνδυασμό με θερινό πολτό.

Ευρύτομο

Συμβουλές και κατά του ευρύτομου στην καλλιέργεια δίνει το Περιφερειακό Κέντρο. Όπως καταγράφει, το έντομο διαχειμάζει ως ώριμη προνύμφη μέσα σε μουμιοποιημένους καρπούς πάνω στο δέντρο ή στο έδαφος. Για τη μείωση του διαχειμάζοντος πληθυσμού του εντόμου, συνιστάται η επιμελής συλλογή, απομάκρυνση και καταστροφή των μουμιοποιημένων καρπών. Ένα ποσοστό των καρπών αυτών καλό είναι να ελέγχεται για την παρουσία προνυμφών στο εσωτερικό τους. Οι καρποί αυτοί θα τοποθετηθούν σε πλαστικά ή γυάλινα διαφανή δοχεία την ερχόμενη άνοιξη, για τον ακριβή προσδιορισμό της εξόδου του εντόμου.

Σκολύτης

Ακόμα ένα έντομο που απειλεί την καλλιέργεια φιστικιού είναι ο σκολύτης. Την εποχή που το φυτό εισέρχεται σε λήθαργο, τα ακμαία εγκαταλείπουν τις στοές διατροφής και αναζητούν εξασθενημένους βλαστούς ή κλάδους, όπου ορύσσουν στοές αναπαραγωγής, στις οποίες διαχειμάζουν.

Για τη μείωση του πληθυσμού του εντόμου που διαχειμάζει συνιστώνται:

✱ Άμεση αφαίρεση και καύση κάθε ξερού, ημίξηρου ή καχεκτικού κλάδου.

✱ Τοποθέτηση το φθινόπωρο κοντά στα δέντρα μερικών ξερών και ημίξηρων κλάδων, οι οποίοι ενεργούν σαν παγίδες για την ωοτοκία και διαχείμαση των εντόμων. Οι κλάδοι αυτοί πρέπει να συλλέγονται και να καίγονται τον Φεβρουάριο.

-Διαφήμιση-