Εντός διμήνου η πληρωμή παραγωγών από τους εμπόρους με νομοθετική ρύθμιση

Εντός διμήνου η πληρωμή παραγωγών από τους εμπόρους με νομοθετική ρύθμιση

Εξόφληση των παραγωγών νωπών ή ευπαθών αγροτικών, κτηνοτροφικών και αλιευτικών προϊόντων από τους εμπόρους το αργότερο μέσα σε 60 ημέρες από την ημερομηνία της συναλλαγής προβλέπει νομοθετική ρύθμιση που προωθεί το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η οποία μέσα στις επόμενες μέρες θα δοθεί σε διαβούλευση.

Αν και η συγκυρία (αλλιώς, το «timing») της ανακοίνωσης πιθανόν να συνδέεται με τις επικείμενες αγροτικές κινητοποιήσεις, είναι γεγονός ότι πρόκειται για ένα από τα χρόνια προβλήματα του κλάδου και μιας εκ των σημαντικότερων στρεβλώσεων της αγοράς αγροτικών προϊόντων.

Σύμφωνα με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, για οποιαδήποτε παράβαση της έγκαιρης αποπληρωμής των τιμολογίων, θα προβλέπονται αντίστοιχα πρόστιμα, ενώ στην περίπτωση επανειλημμένων παραβάσεων προβλέπεται η προσωρινή διαγραφή της εμπορικής επιχείρησης από το Μητρώο Εμπόρων του ΥΠΑΑΤ.

Σε σχετική δήλωσή του ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλης Αποστόλου, ανέφερε τα εξής:

«Είναι γνωστό το πρόβλημα με τις πληρωμές των νωπών και ευπαθών αγροτικών προϊόντων.

Έχουμε φτάσει στο σημείο, προϊόντα που έχουν ημερομηνία λήξης ολίγων ημερών να πληρώνονται στους παραγωγούς με επιταγές 8 και 10 μηνών, ακόμα και με ανοιχτές ημερομηνίες.

Έχει γίνει έτσι ο αγρότης – και ο αγροτικός χώρος εν γένει -, ο κυριότερος πιστωτής του εμπορίου, τη στιγμή που αντιμετωπίζει ο ίδιος μεγάλο πρόβλημα ρευστότητας.

Όλη αυτή η στρέβλωση στηρίζεται σε ένα «παραθυράκι» της νομοθεσίας που εξουδετέρωνε, στην πράξη, τη σχετική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης προωθούμε ρύθμιση σύμφωνα με την οποία δεν θα επιτρέπεται η πληρωμή των αγροτικών προϊόντων σε χρόνους πέραν των 30 έως 60 ημερών, ανάλογα με το προϊόν, σύμφωνα και με όσα ισχύουν και εφαρμόζονται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο επόμενο διάστημα θα δοθεί σε διαβούλευση η σχετική νομοθετική πρωτοβουλία».