Εντός του Μαΐου οι πρώτες επιστροφές ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος

Πληρωμές ανά δεκαπενθήμερο υπόσχεται η ΑΑΔΕ, βήμα προς βήμα η νέα ψηφιακή διαδικασία

Μια νέα ψηφιακή διαδικασία επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος, που υπόσχεται ταχύτερη διεκπεραίωση των αιτημάτων και εξίσου γρήγορη πίστωση των ποσών στους λογαριασμούς των δικαιούχων, καθιερώνει από τη φετινή χρονιά η φορολογική διοίκηση.

Η επίσημη πρώτη του νέου συστήματος έγινε την περασμένη Τρίτη 2 Μαΐου, με την ειδική εφαρμογή στην πλατφόρμα myBusinessSupport να ανοίγει προκειμένου να υποδεχτεί τις πρώτες αιτήσεις των αγροτών. Με δεδομένο ότι ο σχεδιασμός της ΑΑΔΕ προβλέπει η διαδικασία καταβολής των επιστροφών να πραγματοποιείται ανά δεκαπενθήμερο, οι πρώτες πληρωμές θα πρέπει να αναμένονται μέσα στον μήνα και, πιθανότατα, πριν από τις εκλογές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, για τον υπολογισμό του δικαιώματος επιστροφής, οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος δεν είναι πλέον απαραίτητο να προσκομίζουν στις ΔΟΥ τα σχετικά παραστατικά πωλήσεων τους, αφού αυτά αντλούνται αυτόματα από την πλατφόρμα myDATA. Ωστόσο, ειδικά για φέτος και για όσα παραστατικά δεν έχουν διαβιβαστεί στο myDATΑ, παρέχεται η δυνατότητα καταχώρισης των φορολογικών στοιχείων του 2022 από τον ίδιο τον αγρότη του ειδικού καθεστώτος.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από όσους, ακολουθώντας την πεπατημένη των προηγούμενων χρόνων και μη γνωρίζοντας τις προθέσεις της ΑΑΔΕ, έχουν καταθέσει χειρόγραφες αιτήσεις. Οι αιτήσεις αυτές θεωρούνται μη υποβληθείσες και θα πρέπει να υποβληθούν εκ νέου διά… της ψηφιακής οδού, προκειμένου οι αγρότες να μη χάσουν τα χρήματα που δικαιούνται. Τονίζεται επίσης ότι για την καταβολή της επιστροφής είναι απαραίτητο οι δικαιούχοι να έχουν δηλώσει τον λογαριασμό IBAN που διατηρούν, στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στην επιλογή «Μητρώο & Επικοινωνία».

Υπενθυμίζεται ότι δικαιούχοι της επιστροφής είναι τα πρόσωπα που έχουν ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ κατά το έτος που πραγματοποιείται η παράδοση των αγροτικών προϊόντων ή η παροχή των αγροτικών υπηρεσιών τους προς άλλους υποκείμενους στον φόρο, ανεξάρτητα αν κατά τον χρόνο που υποβάλλεται η δήλωση – αίτημα επιστροφής έχουν μεταταχθεί στο κανονικό καθεστώς ή έχουν διακόψει τις εργασίες τους.

Αναλυτικές οδηγίες για την ορθή συμπλήρωση της αίτησης επιστροφής ΦΠΑ παρέχονται στο σχετικό εγχειρίδιο που εξέδωσε η ΑΑΔΕ. Η διαδικασία ξεκινά με την είσοδο στην εφαρμογή μέσω της αρχικής σελίδας του διαδικτυακού τόπου της ΑΑΔΕ: Αρχική Σελίδα // Εφαρμογές // Επιχειρήσεις // myBusinessSupport σε αγρότες που έχουν υπαχθεί στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000).

Διαδικασία υποβολής

1) Οι δικαιούχοι υποβάλλουν αίτηση για την επιστροφή του δικαιούμενου ποσού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα MyBusinessSupport της ΑΑΔΕ (https://www.aade.gr/mybusinesssupport). Η είσοδος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα διενεργείται με τη χρήση των διαπιστευτηρίων του TAXISnet της ΑΑΔΕ.

2) Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους από την 1η Απριλίου μέχρι και τη 15η Δεκεμβρίου κάθε έτους για τις παραδόσεις αγροτικών προϊόντων και τις παροχές αγροτικών υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος.

Ειδικά για το έτος 2023, η αίτηση υποβάλλεται από 2 Μαΐου 2023 μέχρι και 15 Δεκεμβρίου 2023. Εντός της ίδιας προθεσμίας υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση – αίτηση επιστροφής εφόσον υφίστανται λογιστικά στοιχεία (παραστατικά), τα οποία δεν έχουν συμπεριληφθεί στην αρχική ή σε προηγούμενη αίτηση και από τα οποία προκύπτει επιπλέον ποσό για επιστροφή. Η ανωτέρω τροποποιητική αίτηση υποβάλλεται επίσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myBusinessSupport της ΑΑΔΕ με τη χρήση των σχετικών διαπιστευτηρίων του TAXISnet.

3) O χρήστης – αγρότης ειδικού καθεστώτος χαρακτηρίζει κάθε γραμμή του πίνακα ως προς τα εμφανιζόμενα στοιχεία. Επιλέγοντας την ένδειξη «Συμμετέχει» στο τέλος της γραμμής, η γραμμή αυτή αθροίζεται στο τέλος του πίνακα ως συνολική αξία.

✱ Αν ο δικαιούχος επιλέξει την ένδειξη «Δεν συμμετέχει», σημαίνει ότι το παραστατικό αυτό δεν αφορά πώληση αγροτικών προϊόντων ή παροχή αγροτικών υπηρεσιών.

✱ Αν ο δικαιούχος επιλέξει «Άγνωστη συναλλαγή» σημαίνει ότι έχει λιγότερα παραστατικά στην κατοχή του.

✱ Οι δύο τελευταίες περιπτώσεις χαρακτηρισμού δεν συμμετέχουν στη διαμόρφωση της συνολικής αξίας.

✱ Με την ολοκλήρωση χαρακτηρισμού των στοιχείων η αρχική οθόνη ενημερώνεται με την συνολική αξία και το ποσό για επιστροφή.

Στη συνέχεια, ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να καταχωρίσει φορολογικά στοιχεία:

✱ α) που αφορούν σε εντάλματα πληρωμής ή άλλα νόμιμα στοιχεία που εκδίδονται για την καταβολή αποζημίωσης στον αγρότη στην περίπτωση απόσυρσης των αγροτικών προϊόντων και

✱ β) που έχουν εκδοθεί στο έτος 2022

4) Η αίτηση επιστροφής γίνεται δεκτή εφόσον το αιτούμενο προς επιστροφή ποσό ανέρχεται κατ’ ελάχιστο σε πέντε (5) ευρώ.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν στη ΔΟΥ

Κατά παρέκκλιση, η αίτηση επιστροφής δύναται να υποβληθεί στην αρμόδια (για τη φορολογία εισοδήματος) ΔOY του αγρότη ειδικού καθεστώτος, ψηφιακά μέσω της εφαρμογής «Τα αιτήματά μου» στις εξής περιπτώσεις:

✱ α) Η αίτηση υποβάλλεται από κληρονόμο θανόντος ο οποίος είχε ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς αγροτών του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ το έτος που αφορά η επιστροφή.

✱ β) Η αίτηση αφορά τροποποίηση αρχικής ή προηγούμενης αίτησης βάσει της οποίας προκύπτει ποσό προς επιστροφή μικρότερο αυτού που είχε υπολογιστεί βάσει της αρχικής ή της προηγούμενης αίτησης από την οποία προέκυπτε επιστροφή. Στην περίπτωση αυτή, η διαφορά καταβάλλεται στο Δημόσιο με υποβολή έκτακτης δήλωσης ΦΠΑ από τον αιτούντα την επιστροφή με υποχρέωση καταβολής εντόκως από τον χρόνο κατά τον οποίο πραγματοποιήθηκε η επιστροφή.

Στις περιπτώσεις α και β επισυνάπτονται στην αίτηση ψηφιακά αρχεία των λογιστικών στοιχείων (παραστατικών) για την παράδοση των αγροτικών προϊόντων και την παροχή των αγροτικών υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν από τον αγρότη του ειδικού καθεστώτος το προηγούμενο φορολογικό έτος.

Τα παραστατικά

Στη φόρμα της αίτησης υπάρχουν:

α) Η ενότητα «Αναλυτική κατάσταση διαβιβασθέντων στοιχείων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ», η οποία ενημερώνεται από τα παραστατικά που έχουν διαβιβαστεί στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ, από τον εκάστοτε αντισυμβαλλόμενο του δικαιούχου αγρότη του ειδικού καθεστώτος.

Εμφανίζονται συμπληρωμένα τα πεδία Αύξων Αριθμός (Α/Α) και Σειρά Παραστατικού, Τύπος Παραστατικού, Επωνυμία και ΑΦΜ εκδότη, Ημερομηνία Έκδοσης και Συνολική Αξία του παραστατικού. Στην τελευταία στήλη «Επιβεβαίωση», ο δικαιούχος επιλέγει αν συμμετέχει ή όχι το κάθε παραστατικό στην αίτηση επιστροφής.

β) Η ενότητα «Αναλυτική κατάσταση στοιχείων που δεν έχουν διαβιβασθεί στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ», όπου καταχωρίζει ο δικαιούχος παραστατικά που αφορούν πώληση αγροτικών προϊόντων ή παροχή αγροτικών υπηρεσιών τα οποία δεν διαβιβάστηκαν από το myDATA, καθώς και αποζημιώσεις που έλαβε για απόσυρση αγροτικών προϊόντων.