Έως και 80% η μείωση των ιχθυοαποθεμάτων στην Ελλάδα

Τεράστια προβλήματα λόγω της εμπορίας παράνομων θαλασσίων ειδών

Μειώνεται ο αλιευτικός στόλος της χώρας, καταγράφεται ετήσια μείωση αλιευμάτων, που αγγίζει έως και το 80% και ταυτόχρονα συρρικνώνεται και το εισόδημα των μικρών παράκτιων αλιέων. Κι όλα αυτά συμβαίνουν ήδη προτού συμβεί το ναυάγιο του Αγία Ζώνη ΙΙ στη θαλάσσια περιοχή της Σαλαμίνας. 

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην αρμόδια Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής,  οι θάλασσές μας αδειάζουν και εντείνεται ο ανταγωνισμός μεταξύ ανθρώπου και θαλάσσιων ειδών και οι οικονομικές συνέπειες είναι σημαντικές, ενώ υπάρχουν σημεία, που υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση ιχθυοκαλλιεργειών, οι οποίες αποδυναμώνουν το θαλάσσιο περιβάλλον. Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν, μειώνονται σημαντικά τα εισοδήματα των μικρών παράκτιων αλιέων` ελάχιστοι νέοι μπαίνουν στο επάγγελμα, ο αλιευτικός στόλος μειώνεται και τελικά ερημώνουν ολόκληρα νησιά της παραμεθορίου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την προστασία των συνόρων. 

Την ίδια στιγμή, όπως ειπώθηκε από έρευνα που έγινε από τη μη κυβερνητική οργάνωση «Αρχιπέλαγος», σερβίρονται παράνομα είδη, σε εστιατόρια Αθηνών και Θεσσαλονίκης, όπως ο γόνος, η πίνα, οι πετροσωλήνες κ.ά. Μεγάλα σκάφη και μηχανότρατες εκμεταλλευόμενα νομικό κενό, παραβαίνουν κάθε κανόνα ηθικής και ψαρεύουν αλόγιστα με λογισμικό, που δείχνει να ψαρεύουν σε άλλο σημείο απ΄αυτό, που πραγματικά βρίσκονται.