Επανεκκίνηση για την αγροτική ανάπτυξη στο Κορκ της Ιρλανδίας

Επανεκκίνηση για την αγροτική ανάπτυξη στο Κορκ της Ιρλανδίας
-Διαφήμιση-
gaia-sense

Είκοσι χρόνια μετά τη διακήρυξη του Κορκ, το 1996, που αποτέλεσε τον θεμέλιο λίθο για την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ, η διάσκεψη που διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ίδια πόλη της Ιρλανδίας στις αρχές της εβδομάδας, έθεσε τις βάσεις για τον μελλοντικό σχεδιασμό του 2ου Πυλώνα της ΚΑΠ.

«Απτό» αποτέλεσμα της διήμερης διάσκεψης, στην οποία συμμετείχαν πάνω από 300 εκπρόσωποι φορέων από όλη την ΕΕ, αποτελεί η νέα διακήρυξη του Κορκ με τίτλο: «Καλύτερη ζωή στις αγροτικές περιοχές». Στο κείμενο της διακήρυξης, το οποίο συντάχθηκε υπό την προεδρία του διευθυντή του ΟΟΣΑ στο Βερολίνο, Χάινο Φον Μέγιερ, με πολυετή εμπειρία στα ζητήματα αγροτικής ανάπτυξης, αποτυπώνεται το απαύγασμα των ζωηρών, διαδραστικών και συμμετοχικών συζητήσεων, που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της διήμερης διάσκεψης.

Παράλληλα, αναδεικνύονται δέκα στρατηγικές κατευθύνσεις πολιτικής για το μέλλον. Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της διάσκεψης, ο επίτροπος Γεωργίας της ΕΕ, Φιλ Χόγκαν, ανέφερε τα εξής: «Στο πλαίσιο των εναρκτήριων παρατηρήσεών μου, έθεσα το ερώτημα “Πώς μπορούν οι αγροτικές περιοχές και κοινότητες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους, ώστε να συμμετάσχουν πλήρως στην εξεύρεση λύσεων απέναντι στις σημερινές παγκόσμιες προκλήσεις;”.

Πιστεύω ότι η σημερινή διακήρυξη απαντά και με το παραπάνω στο ερώτημα αυτό. Προσυπογράφω το αίτημα για καλύτερη αναγνώριση της δυνατότητας της υπαίθρου να προσφέρει καινοτόμες, βιώσιμες και χωρίς αποκλεισμούς λύσεις για τις τρέχουσες και τις μελλοντικές κοινωνικές προκλήσεις και στηρίζω την έκκληση για μια ενωμένη αγροτική φωνή για την αγροτική θωράκιση όλων των πολιτικών της ΕΕ. Είμαι ιδιαίτερα εντυπωσιασμένος από τη συμμετοχική διαδικασία που ακολουθήθηκε για την εκπόνηση αυτής της διακήρυξης και είμαι πεπεισμένος ότι θα τροφοδοτήσει τις συζητήσεις μας για το μέλλον της ΚΑΠ».

Τα βασικά μηνύματα της διάσκεψης αναδεικνύουν τη θεμελιώδη σημασία της γεωργίας, της δασοκομίας και των συναφών τους τομέων για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη βιώσιμων αγροτικών περιοχών και κοινοτήτων. Το 85% του εδάφους της ΕΕ τελεί υπό τη διαχείριση των γεωργών και των δασοκόμων, οι οποίοι ως «διαχειριστές της υπαίθρου» διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην παροχή σημαντικών δημόσιων αγαθών, προστατεύοντας το περιβάλλον της υπαίθρου. Παράλληλα, τονίζεται το γεγονός ότι η κατάλληλη διαχείριση της γης και της δασοκομίας αποτελούν κρίσιμα στοιχεία για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Σε ό,τι αφορά τις δέκα κατευθύνσεις πολιτικής για το μέλλον της αγροτικής ανάπτυξης, η νέα διακήρυξη του Κορκ περιλαμβάνει την προώθηση της αγροτικής ευημερίας, την ενίσχυση των αλυσίδων αξίας στην ύπαιθρο, την επένδυση στη βιωσιμότητα και τη ζωτικότητα των αγροτικών περιοχών, τη διατήρηση του περιβάλλοντος της υπαίθρου, τη διαχείριση των φυσικών πόρων, την ενθάρρυνση της δράσης για το κλίμα, την ενίσχυση της γνώσης και καινοτομίας, αλλά και της διακυβέρνησης της υπαίθρου, την προώθηση της απλοποίησης και της διαφάνειας και, τέλος, τη βελτίωση των πολιτικών λύσεων και επιδόσεων.

  • Ύπαιθρος Χώρα
-Διαφήμιση-