Επειγόντως ορθές γεωργικές πρακτικές για να αρθεί η υποβάθμιση του εδάφους

Ερευνητές προειδοποιούν για τις απώλειες θρεπτικών συστατικών

Επειγόντως ορθές γεωργικές πρακτικές για να αρθεί η υποβάθμιση του εδάφους

Δραστικές αλλαγές θα πρέπει να εγκαινιαστούν στις μεθόδους καλλιέργειας της γης, προκειμένου αντισταθμιστούν οι αυξανόμενες απώλειες θρεπτικών ουσιών λόγω της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με την έρευνα του αγγλικού πανεπιστημίου του Λάνκαστερ. Έχοντας εξετάσει θρεπτικά συστατικά σε απορροές από γεωργικές εκτάσεις, οι ερευνητές προειδοποιούν ότι οι απώλειες φωσφόρου θα συνεχίσουν να διογκώνονται, εάν το κλιματικό φαινόμενο δεν μετριαστεί, με την πραγματοποίηση σημαντικών αλλαγών στις γεωργικές πρακτικές.

«Οι θερμότεροι, πιο υγροί χειμώνες που προβλέπονται, θα έχουν ως αποτέλεσμα περισσότερος φώσφορος να μεταφέρεται από την αγροτική γη στα ποτάμια και τελικά να χάνεται στους ωκεανούς. Παρόλο που οι αγρότες κάνουν ήδη ό,τι μπορούν για να αποτρέψουν αυτές τις απώλειες, τα μέτρα που έχουν υιοθετηθεί σήμερα δεν είναι επαρκή, εάν λάβουμε υπόψη την επίδραση που αναμένεται να έχει η κλιματική αλλαγή», τονίζει ο επικεφαλής της έρευνας, καθηγητής Phil Haygarth.

Θρεπτικά συστατικά, όπως ο φώσφορος και το άζωτο, είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη των καλλιεργειών και των ζώων, αλλά εφόσον βρεθούν σε υψηλή συγκέντρωση σε ένα υδάτινο οικοσύστημα, μπορούν να συντελούν στο φαινόμενο του ευτροφισμού. Προκύπτει, δηλαδή, ανάπτυξη επιβλαβών φυκών και έλλειψη οξυγόνου στον βυθό της θάλασσας, τα ποτάμια και τις λίμνες, γεγονός που οδηγεί σε απώλεια της βιοποικιλότητας και υποβάθμιση των οικοσυστημάτων.

Ο προσανατολισμός σε πιο ορθές καλλιεργητικές πρακτικές θα μπορούσε να περιλαμβάνει την πιο συνετή χρήση λιπασμάτων, στρατηγικές για την αποτελεσματικότερη χρήση του φωσφόρου του εδάφους, αλλά και υλικά μέτρα για τη μείωση των απωλειών θρεπτικών ουσιών από τα χωράφια.