Επενδύσεις 14 δισ. ευρώ στην ψηφιακή γεωργία από τη βιομηχανία φυτοπροστατευτικών και βιοδραστικών προϊόντων

Τις δεσμεύσεις του κλάδου της βιομηχανίας φυτοπροστατευτικών και βιοδραστικών προϊόντων έως το 2030, παρουσίασε διαδικτυακά σήμερα Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας (ECPA). Στόχος των δεσμεύσεων είναι να επιτευχθεί ένα σύνολο μετρήσιμων στόχων για την υποστήριξη των ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας. Αυτές οι δεσμεύσεις θα καθοδηγήσουν τη βιομηχανία για την επόμενη δεκαετία.

Πρώτη δέσμευση είναι οι επενδύσεις στην καινοτομία. Συγκεκριμένα, μέχρι το 2030 η βιομηχανία θα επενδύσει 10 δισ. ευρώ στις ψηφιακές τεχνολογίες και τη γεωργία ακριβείας, ενώ τέσσερα δις ευρώ θα κατευθυνθούν στα βιοκτόνα.

Δεύτερη δέσμευση της βιομηχανίας είναι η κυκλική οικονομία και πιο συγκεκριμένα η ανακύκλωση του πλαστικού από τις συσκευασίες των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Τρίτη δέσμευση της βιομηχανίας είναι η προστασία των ανθρώπων και του περιβάλλοντος που στοχεύουν να πραγματοποιηθεί μέσω της εκπαίδευσης των αγροτών αλλά και των συμβούλων στις βιώσιμες πρακτικές χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Αναλυτική παρουσίαση όσων ειπώθηκαν από τις μεγάλες εταιρίες του κλάδου στο επόμενο φύλλο της «ΥΧ» που κυκλοφορεί την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.