Επένδυση 55 εκατ. δολαρίων για τη δέσμευση άνθρακα από τα δάση

Χρηματοδότηση 55 εκατ. δολαρίων έλαβε στον δεύτερο γύρο επενδύσεων η νεοφυής επιχείρηση Pachama με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, με σκοπό να αναπτύξει περαιτέρω την τεχνολογική πλατφόρμα πίστωσης άνθρακα για τα δάση που έχει δημιουργήσει.

Όπως εξηγεί η νεοφυής επιχείρηση, τα δάση διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής χάρη στην ικανότητά τους να απορροφούν τον ατμοσφαιρικό άνθρακα.

Η νεοφυής επιχείρηση αναφέρει ότι η μέτρηση αυτής της δέσμευσης άνθρακα στο δάσος είναι ανεπαρκώς ανεπτυγμένη λόγω έλλειψης αξιόπιστων δεδομένων, γεγονός που οδηγεί σε αρκετά ελλιπείς αναφορές σχετικά με την ικανότητα των δασικών έργων να μειώνουν τις καθαρές εκπομπές άνθρακα.

Για την αντιμετώπιση του ζητήματος και τον εκσυγχρονισμό της δασικής αγοράς άνθρακα, η Pachama έχει αναπτύξει λογισμικό παρακολούθησης που μπορεί να επαληθεύσει τον αντίκτυπο των έργων αναδάσωσης.

Η τεχνολογία αξιοποιεί τις δορυφορικές εικόνες, την απεικόνιση LiDAR και την τηλεπισκόπηση για τη μέτρηση του άνθρακα που αποθηκεύεται στα δάση με την πάροδο του χρόνου, καθώς και για τον εντοπισμό αλλαγών στο δάσος σε περίπτωση, για παράδειγμα, παράνομης υλοτόμησης.

Η Pachama θα χρησιμοποιήσει τη χρηματοδότηση για να συνεχίσει να αναπτύσσει την τεχνολογική της προσέγγιση για την επαλήθευση της δασικής πίστωσης άνθρακα και, επίσης, θα διατεθεί για την απόκτηση νέων στελεχών, τις προσπάθειες προσέγγισης των επιχειρήσεων, καθώς και στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης.