Οι επενδυτικές συμφωνίες δείχνουν τις τάσεις της αγροδιατροφής

Οι νεοφυείς επιχειρήσεις τροφίμων και τεχνολογίας στην Ευρώπη συγκέντρωσαν σχεδόν 9 δισ. δολάρια τον προηγούμενο χρόνο, σύμφωνα με την έκθεση επενδύσεων του AgFunder, EuropeAgriFoodtech.

Το 2021 ήταν η χρονιά των ηλεκτρονικών παντοπωλείων, με τις περισσότερες από τις 15 κορυφαίες επενδυτικές συμφωνίες να περιλαμβάνουν εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου, όπως οι Gorillas, Flink ή Picnic, συγκεντρώνοντας περισσότερα από 3,5 δισ.

Σύμφωνα με την έκθεση, η Ευρώπη γνώρισε την ταχύτερη ανάπτυξη από κάθε άλλη γεωγραφική περιοχή. Αυτή η ανάπτυξη την οδήγησε στη συγκέντρωση του 1/4 όλων των συμφωνιών που, ωστόσο, δεν είναι αρκετό για να ξεπεράσει τις ΗΠΑ ή την Κίνα.

Όσον αφορά το 2022, η έκθεση αναφέρει ότι πιθανότητα δεν υπάρχει ξανά η ίδια ξέφρενη επενδυτική δραστηριότητα στην κατηγορία του ηλεκτρονικού εμπορίου που συνέβη το 2021, ωστόσο, ο απαραίτητος μετασχηματισμός ολόκληρου του συστήματος τροφίμων και των πολυάριθμων τοπικών παραγόντων σε όλη την Ευρώπη θα στηρίξει την εμφάνιση περισσότερων τοπικών νεοφυών επιχειρήσεων.

Η εφαρμογή, επίσης, της νέας ΚΑΠ θα φέρει την απαίτηση χρήσης νέων πρακτικών και τεχνολογιών, δίνοντας ώθηση σε νέες νεοφυείς επιχειρήσεις να προτείνουν τις δικές τους λύσεις για τον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό του αγροτικού τομέα.