Επί ποδός οι ΓΟΕΒ για την απρόσκοπτη άρδευση των καλλιεργειών

Στον αέρα βρίσκεται για μία ακόμα φορά η νέα καλλιεργητική περίοδος στον Νομό Αιτωλοακαρνανίας, λόγω της απόφασης της ΔΕΗ να κλείσει τον διακόπτη στους ΤΟΕΒ Φυτειών, Κατοχής, Μεσολογγίου και Λεσινίου, ως μοχλό πίεσης για να εισπράξει μέρος των μεγάλων οφειλών. Αν και έχουν ενταχθεί σε ρυθμίσεις οφειλών, τα ποσά που χρωστούν είναι πολύ υψηλά, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

Με επιστολή προς τον πρωθυπουργό, που κοινοποιείται στους βουλευτές Αιτωλοακαρνανίας, στον περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και στους υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Ενέργειας, ο ΓΟΕΒ Αχελώου και οι ΤΟΕΒ Αιτωλοακαρνανίας ζητούν να σηκωθούν οι διακόπτες της ΔΕΗ στα αρδευτικά αντλιοστάσια, γιατί ήδη έχει ξεκινήσει η αρδευτική περίοδος για 650.000 στρέμματα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ύπαρξη του πρωτογενούς τομέα στην περιοχή. Προτείνουν, μάλιστα, τα χρέη προς τη ΔΕΗ που έχουν δημιουργηθεί έως 31/12/2019 να ρυθμιστούν σε βάθος 7ετίας, καθώς επίσης και τη δυνατότητα να γίνεται συμψηφισμός net-metering με το ρεύμα που θα παράγουν οι ΤΟΕΒ από τη λειτουργία των ΑΠΕ, έργο που θα έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος Οκτωβρίου 2020.

Ηλεία

Στην Ηλεία η κατάσταση είναι καλύτερη και η έναρξη της αρδευτικής περιόδου βρήκε όλα τα αντλιοστάσια σε λειτουργία. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Γενικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων Πηνειού-Αλφειού, Τάσος Αλτάνης, σε χρόνο ρεκόρ καθαρίστηκαν οι διώρυγες τόσο στη βόρεια όσο και στη νότια ζώνη, ενώ έγιναν όλες οι συντηρήσεις και επισκευές στα αντλιοστάσια, χάρη στη μεγάλη προσπάθεια των μόνιμων και των εποχικών εργαζομένων, σε συνεργασία με τους ΤΟΕΒ, ανάλογα με τις δυνατότητές τους.

Την ίδια ώρα, εφιστά την προσοχή στους αρδευτές που λαμβάνουν νερό απευθείας από τις κεντρικές διώρυγες και όχι από το δίκτυο των ΤΟΕΒ, να δηλώσουν τις αρδεύσιμες εκτάσεις τους στον οργανισμό ή στα υδρονομικά του όργανα, διαφορετικά θα διώκονται για κλοπή νερού. Παράλληλα, τους καλεί να είναι προσεκτικοί στη διαρροή νερού προς τις στραγγιστικές τάφρους, για την εξοικονόμηση νερού και ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι πολίτες θα πρέπει να αποφεύγουν την τοποθέτηση απορριμμάτων ή άλλων υλικών (νεκρά ζώα, βοθρολύματα) δίπλα και εντός των διωρύγων, οι οποίες αστυνομεύονται από τον οργανισμό και οι παραβάτες θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τον νόμο για μόλυνση του περιβάλλοντος και παρακώλυση της άρδευσης.