Επικαιροποιημένος οδηγός μετακινήσεων για αγροτικές εργασίες

Τις βεβαιώσεις μετακίνησης (τυπωμένες ή χειρόγραφες) μαζί με τη δήλωση ΟΣΔΕ θα πρέπει να έχουν μαζί τους οι καλλιεργητές, κτηνοτρόφοι και αλιείς, προκειμένου να μετακινηθούν προς τις εργασίες τους. Παράλληλα, όσοι είναι ιδιοκτήτες κληρονόμοι ή και ετεροεπαγγελματίες ιδιοκτήτες θα πρέπει να έχουν μαζί τους, εκτός από τις βεβαιώσεις μετακίνησης, και το Ε9, σύμφωνα το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Στη σχετική φόρμα οι αγρότες είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν τη θέση/θέσεις στην οποία θα μετακινηθούν και στην οποία/οποίες θα παραμείνουν μέχρι το πέρας των εργασιών τους, καθώς επίσης και το ωράριο κατά τη διάρκεια του οποίου θα απασχοληθούν στις αγροτικές τους εργασίες.

Σε ό,τι αφορά τους εργάτες γης για τη μετακίνησή τους αρχικά θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει τις βεβαιώσεις μετακίνησης, ενώ οι εργοδότες θα πρέπει να τους παρέχουν τη «Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζόμενου» στην οποία πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του εργάτη, το σημείο απασχόλησης και το ωράριο του μαζί με την υπογραφή του εργοδότη αγρότη. Σε περίπτωση που δεν έχουν πρόσβαση στο έντυπο, οφείλουν να συμπληρώνουν τα απαιτούμενα στοιχεία σε χειρόγραφη βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον εργοδότη αγρότη.

Τα παραπάνω αναφέρονται, μεταξύ άλλων,  στο άρθρο 3 της ΚΥΑ που υπεγράφη για την απαγόρευση της κυκλοφορίας, και σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται «η μετακίνηση προς τον σκοπό συγκομιδής αγροτικών προϊόντων».

Για αναλυτικές οδηγίες και βεβαιώσεις κυκλοφορίας επισκεφτείτε το http://forma.gov.gr

Παραδείγματα – Περιπτώσεις

Βεβαιώσεις Μετακίνησης Μη Επαγγελματιών αγροτών για τη συγκομιδή της ελιάς σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα (Ιδιοκτήτες/Σύζυγοι/Τέκνα)

Οι μη επαγγελματίες αγρότες προκειμένου να μετακινηθούν για τη συγκομιδή της ελιάς σε ελαιοτεμάχια ιδιόκτητα ή των συζύγων τους ή των γονέων τους, σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα θα πρέπει να φέρουν μαζί τους Ε9 ή αντίγραφο αίτησης ΟΣΔΕ του κατόχου των τεμαχίων και να συμπληρώσουν τη βεβαίωση που φέρει τίτλο «Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζομένου» (https://forma.gov.gr/), την οποία υπογράφουν οι ίδιοι. Σε περίπτωση που δεν έχουν πρόσβαση στο έντυπο, οφείλουν να συμπληρώνουν τα απαιτούμενα στοιχεία σε χειρόγραφη βεβαίωση, την οποία υπογράφουν οι ίδιοι. *Απαραίτητη η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας

Βεβαιώσεις Μετακίνησης Αγροτών σε ελαιοτριβείο εντός της Περιφερειακής τους Ενότητας (Εργαζόμενοι)

Οι εργοδότες ελεύθεροι επαγγελματίες αγρότες και μη επαγγελματίες αγρότες ιδιοκτήτες ελαιοτεμαχίων, που απασχολούν εργαζόμενους για τη μεταφορά του ελαιοκάρπου σε ελαιοτριβεία εντός της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας, θα πρέπει να τους παρέχουν την βεβαίωση, που φέρει τον τίτλο «Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζόμενου» (https://forma.gov.gr/) στην οποία πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του εργάτη, το σημείο απασχόλησης και το ωράριο του και την υπογραφή του εργοδότη αγρότη. Σε περίπτωση που δεν έχουν πρόσβαση στο έντυπο, οφείλουν να συμπληρώνονται απαιτούμενα στοιχεία σε χειρόγραφη βεβαίωση), υπογεγραμμένη από τον εργοδότη αγρότη. Απαραίτητη η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας.

Βεβαιώσεις Μετακίνησης Αγροτών σε ελαιοτριβείο εντός της Περιφερειακής τους Ενότητας (Τέκνα)

Τα παιδιά των αγροτών ελεύθερων επαγγελματιών και μη επαγγελματιών αγροτών ιδιοκτητών ελαιοτεμαχίων, προκειμένου να μεταφέρουν ελαιόκαρπους των τεμαχίων των γονέων τους σε ελαιοτριβεία, εντός της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας, θα πρέπει:

Είτε να φέρουν μαζί τους το Ε9 του γονέα που κατέχει τα τεμάχια και να συμπληρώσουν τη βεβαίωση που φέρει τίτλο «Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζομένου» (https://forma.gov.gr/), την οποία υπογράφουν οι ίδιοι.

Σε περίπτωση που δεν έχουν πρόσβαση στο έντυπο, οφείλουν να συμπληρώνουν σε χειρόγραφη βεβαίωση τα απαιτούμενα στοιχεία, την οποία υπογράφουν οι ίδιοι.

Είτε να φέρουν τη βεβαίωση που φέρει τίτλο «Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζομένου» (https://forma.gov.gr/), με τα στοιχεία τους, το σημείο απασχόλησης και το ωράριο και υπογεγραμμένη από τον ιδιοκτήτη του τεμαχίου.

Σε περίπτωση που δεν έχουν πρόσβαση στο έντυπο, οφείλουν να συμπληρώνουντα απαιτούμενα στοιχεία σε χειρόγραφη βεβαίωση, υπογεγραμμένη από τον ιδιοκτήτη του τεμαχίου. *Απαραίτητη η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας.

Οδηγός µετακινήσεων για αγροτικές εργασίες – Ντόµινο στη διάθεση κηπευτικών και κρέατος